Οδηγός μικρών ανεμογεννητριών | Μάρτιος 2012 Eletaen Team 13 Μαρτίου, 2012

Οδηγός μικρών ανεμογεννητριών | Μάρτιος 2012

H ΕΛΕΤΑΕΝ δέχεται πολλά ερωτήματα σε σχέση με τη δυνατότητα εγκατάστασης μικρών ανεμογεννητριών (α/γ) σε κτίρια ή γήπεδα. Οι ερωτήσεις αφορούν ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών που περιλαμβάνει το θεσμικό πλαίσιο, την τεχνολογία και εμπορικές πληροφορίες ή πληροφορίες αγοράς, όπως, ενδεικτικά, προτεινόμενες εταιρείες, εξοπλισμός, κοστολόγια, κ.λπ.

Το αυξανόμενο αυτό ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα θετικό. Οι μικρές α/γ και ειδικά αυτές που εγκαθίστανται σε γήπεδα, μπορούν να επιτελέσουν σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή πολιτική, προσφέροντας πολλαπλασιαστικά οφέλη, μεταξύ άλλων τη διάχυση της ανάπτυξης, τη διεύρυνση της κοινωνικής αποδοχής των Α.Π.Ε. και την κοινωνική συνοχή. Στην προσπά θεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη των στόχων Α.Π.Ε. μέχρι το 2020, εκτός από τις μεγάλες επενδύσεις, που είναι απαραίτητες, οι μικρές α/γ έχουν και αυτές τη θέση τους.

Κατεβάστε τον οδηγό σε pdf