Επικαιροποιημένο Πλαίσιο Προτάσεων για την αδειοδότηση Eletaen Team 18 Μαΐου, 2018

Επικαιροποιημένο Πλαίσιο Προτάσεων για την αδειοδότηση

Επικαιροποιημένο Πλαίσιο Προτάσεων για την αδειοδότησηΔευτέρα, 18 Μαΐου 2020

Στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής που έχει συστήσει το ΥΠΕΝ για την απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών Α.Π.Ε., η ΕΛΕΤΑΕΝ υπέβαλε το Πλαίσιο των προτάσεών της για τα στάδια αδειοδότησης μετά την άδεια παραγωγής και την ΑΕΠΟ.

Το κείμενο περιλαμβάνει τις προτάσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ για:

  • Θέματα αδειοδότησης της Σύνδεσης
  • Θέματα αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας
  • Παρατάσεις προθεσμιών
  • Έργα διαγωνισμών – ΣΕΔΠ
  • Θέματα δασικής, περιβαλλοντικής και λοιπής αδειοδότησης
  • Θέματα αιγιαλού και παραλίας
  • Πολεοδομικά θέματα
  • Περιβαλλοντική κατάταξη
  • Το σημείο επαφής

Δείτε το Πλαίσιο των προτάσεων ΕΔΩ