Δημόσια Διαβούλευση για το Νέο Μηχανισμό Υποστήριξης Α.Π.Ε. Eletaen Team 10 Μαρτίου, 2016

Δημόσια Διαβούλευση για το Νέο Μηχανισμό Υποστήριξης Α.Π.Ε.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ απέστειλε στις 10/03/2016 επιστολή στο ΥΠ.ΕΝ. υποβάλλοντας τις απόψεις και τις προτάσεις της επί του σχεδίου που τέθηκε σε διαβούλευση και αφορά στο νέο μηχανισμό λειτουργικής ενίσχυσης των Α.Π.Ε..

Επιβάλλεται η άμεση οριστικοποίηση των σχετικών αποφάσεων και η δρομολόγηση της εφαρμογής τους. Αυτό προϋποθέτει συνεννοήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται επί της ουσίας σύστημα στήριξης και δεν υπογράφονται νέες συμβάσεις πώλησης. Πολύτιμος χρόνος χάθηκε κατά το παρελθόν και επομένως τώρα πρέπει να επιταχυνθούν οι προσπάθειες ώστε να μην παραμένει η αγορά στο κενό.

Δείτε την επιστολή στο ΥΠΕΝ

Δείτε τα σχόλια στη διαβούλευση

Δείτε το παράρτημα στα σχόλια της διαβούλευσης