Δελτίο Τύπου: Απαραίτητη η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των τεχνολογιών Α.Π.Ε. για την επίτευξη διείσδυσης 80% Eletaen Team 20 Οκτωβρίου, 2022

Δελτίο Τύπου: Απαραίτητη η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των τεχνολογιών Α.Π.Ε. για την επίτευξη διείσδυσης 80%

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2022

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Απαραίτητη η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των τεχνολογιών Α.Π.Ε. για την επίτευξη διείσδυσης 80%

 

Η ΕΛΕΤΑΕΝ παρουσίασε μελέτη που εκπόνησε το ΕΜΠ με τίτλο: «Εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης του μείγματος Α.Π.Ε. – Αξιολόγηση λειτουργίας και εσόδων αγοράς σταθμών Α.Π.Ε. για 80% διείσδυση»

 

Η ισόρροπη ανάπτυξη του μείγματος αιολικών και φωτοβολταϊκών -και γενικά των Α.Π.Ε- παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με την επίτευξη των στόχων με τεχνολογική μονοκαλλιέργεια. Ένα τέτοιο, ισορροπημένο  μείγμα εξασφαλίζει μεγαλύτερη παραγωγή καθαρής ενέργειας με καλύτερη αξιοποίηση της διαθέσιμης ενέργειας Α.Π.Ε. λόγω μειωμένων απορρίψεων.

Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης που εκπόνησε για λογαριασμό της ΕΛΕΤΑΕΝ, η ερευνητική ομάδα του Καθηγητή Σταύρου Παπαθανασίου στον Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος του ΕΜΠ με θέμα «Εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης του μείγματος ΑΠΕ – Αξιολόγηση λειτουργίας και εσόδων αγοράς σταθμών ΑΠΕ για 80% διείσδυση». Τη μελέτη παρουσίασε ο Πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ Παναγιώτης Λαδακάκος στο πλαίσιο ενεργειακού συνεδρίου που διεξάγεται αυτές τις ημέρες στην Αθήνα με συμμετοχή όλων των αρμοδίων φορέων της Πολιτείας και της αγοράς.

Σύμφωνα με την ΕΛΕΤΑΕΝ, η μελέτη είναι εξαιρετικά επίκαιρη διότι:

  • Αυτή την περίοδο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εργάζεται για την επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) και για την πορεία επίτευξης των νέων αυξημένων στόχων που θα τεθούν για το 2030 και μετά.
  • Ταυτόχρονα όμως, χρόνιες και δομικές στρεβλώσεις στον τρόπο ανάπτυξης και αδειοδότησης των επενδύσεων, καθυστερούν την ωρίμανση των σχεδίων για νέα αιολικά πάρκα. Είναι ενδεικτικό ότι ανάμεσα στα υπό ανάπτυξη νέα έργα Α.Π.Ε. που έχουν φθάσει σε ικανό βαθμό ωριμότητας ώστε να έχουν αιτηθεί για άδεια σύνδεσης στο δίκτυο – δηλ. για το πιο σημαντικό ορόσημο ενός έργου – λιγότερο από το 10% αφορά αιολικά πάρκα. Το γεγονός αυτό συνιστά κίνδυνο για τη βέλτιστη ανάπτυξη του συστήματος.

Είναι λοιπόν ανάγκη να εκπεμφθεί τώρα ένα ισχυρό μήνυμα ώστε όλοι, και κυρίως η Πολιτεία, να λάβει τα απαραίτητα θεσμικά μέτρα που θα διασφαλίσουν την αναγκαία ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας.

Η μελέτη διερεύνησε 6 διαφορετικά σενάρια μείγματος τεχνολογιών Α.Π.Ε. για 6 διαφορετικές τυπικές κλιματικές συνθήκες έτους (συνολικά 36 σενάρια), και μεταξύ άλλων τεκμηρίωσε ότι ένα ισορροπημένο μείγμα:

  • Εξασφαλίζει μεγαλύτερη παραγωγή καθαρής ενέργειας. Συγκεκριμένα, η ισορροπημένη ανάπτυξη αιολικών και φωτοβολταϊκών μειώνει σημαντικά τις περικοπές της διαθέσιμης ενέργειας Α.Π.Ε., κυρίως των ΦΒ σταθμών και δευτερευόντως των αιολικών. Το όφελος για την ετήσια διείσδυση Α.Π.Ε. είναι σημαντικό, καθώς φθάνει σε έως και 2 εκατομμύρια MWh περισσότερη καθαρή ενέργεια κάθε χρόνο.
  • Οδηγεί σε μεγαλύτερη μείωση των τιμών κατά τις ώρες εκτός της μεσημβρίας και στήριξη των τιμών κατά τις μεσημβρινές ώρες, ώστε να επιτυγχάνεται πιο ομαλή κατανομή των τιμών στην αγορά κατά τη διάρκεια του 24ώρου
  • Προσφέρει πιο αποτελεσματική αποζημίωση των παραγωγών από την αγορά – ειδικά των φωτοβολταϊκών.

Δείτε την Σύνοψη της Μελέτης ΕΔΩ

Δείτε την αναλυτική παρουσίαση της Μελέτης ΕΔΩ

Κατεβάστε το παρόν Δελτίου Τύπου σε pdf ΕΔΩ