Η επίδραση της γεωγραφικής διασποράς στην απορρόφηση αιολικής ισχύος Eletaen Team 21 Ιουλίου, 2008

Η επίδραση της γεωγραφικής διασποράς στην απορρόφηση αιολικής ισχύος

Μελέτη των Γ.Κάραλη, Κ. Ράδου και Α. Ζερβού που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό της ΕΛΕΤΑΕΝ Ανεμολόγια, τεύχη 50 και 51.

Η αιολική ενέργεια αποτελεί την πλέον ώριμη τεχνολογικά και οικονομικά ανταγωνιστική ΑΠΕ. Η επίτευξη των Εθνικών στόχων για το 2020 για την αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου και την προστασία του περιβάλλοντος περνά σαφώς μέσα από το πρίσμα της μεγαλύτερης δυνατής αποδοτικής ενσωμάτωσης ανεμογεννητριών στο σύστημα.

Όσο πλουσιότερο το αιολικό δυναμικό μιας περιοχής τόσο μεγαλύτερη αναμένεται η παραγόμενη αιολική ενέργεια. Έτσι, η εγκατάσταση αιολικών πάρκων, κατ’ αρχάς, ενδείκνυται σε μέρη όπου υπάρχει αξιόλογο αιολικό δυναμικό και εκεί φυσιολογικά κατευθύνονται οι ιδιώτες επενδυτές με κριτήριο τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Από την άλλη πλευρά, η ικανότητα του συστήματος να απορροφήσει την αιολική ισχύ σχετίζεται από πολυάριθμους παράγοντες όπως η ζήτηση, τα χαρακτηριστικά των συμβατικών μονάδων παραγωγής, η μεταφορική ικανότητα και η διαθεσιμότητα των διασυνδέσεων με τα γειτονικά ηλεκτρικά συστήματα, η ετήσια κατανομή της παραγόμενης αιολικής ισχύος, οι κανόνες διαχείρισης του ηλεκτρικού συστήματος, ακόμα και η χρήση και η αξιοπιστία μοντέλων πρόβλεψης του ανέμου και πρόγνωσης της αιολικής παραγωγής σε βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.

Η ετήσια κατανομή της παραγόμενης αιολικής ισχύος, επηρεάζεται σαφώς από την γεωγραφική διασπορά των αιολικών πάρκων. Έτσι, ενώ η παραγόμενη αιολική ισχύς μιας ανεμογεννήτριας εμφανίζει κατά κανόνα σημαντικά χρονικά διαστήματα μηδενικής παραγωγής και ονομαστικής παραγωγής, όσο  αυξάνεται η γεωγραφική διασπορά  και εντάσσονται  πολλά  αιολικά πάρκα στο σύστημα, τόσο μειώνεται το χρονικό διάστημα με αθροιστικά μηδενική ή ονομαστική αιολική παραγωγή. Πρακτικά αυτό σημαίνει, ότι δεν συμβαίνει ταυτόχρονα να έχει άπνοια ή να φυσάει έντονα σε όλες τις περιοχές με αιολικά πάρκα (Σχήμα 1).

Στην προοπτική της μεγάλης διείσδυσης αιολικής ενέργειας στο σύστημα και στο πλαίσιο του γενικότερου ενεργειακού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο, έχει απασχολήσει σε προηγούμενο άρθρο [Κάραλης Γ., Περιβολάρης Γ., Ράδος Κ., Ζερβός Α. (2007)], το ζήτημα της εγγυημένης ισχύος των αιολικών που σχετίζεται με την εγκατεστημένη συμβατική ισχύ που υποκαθίσταται αξιόπιστα από τα αιολικά πάρκα. Στην παρούσα εργασία, διερευνάται η σημασία της γεωγραφικής διασποράς των αιολικών στην απορρόφηση της αιολικής ισχύος, ζήτημα που σχετίζεται με τη λειτουργία των συμβατικών μονάδων που υποκαθίσταται από την αιολική παραγωγή.

Κατεβάστε τη μελέτη σε pdf