Βασικό κείμενο θέσεων ΕΛΕΤΑΕΝ | Μάρτιος 2008 Eletaen Team 4 Μαρτίου, 2008

Βασικό κείμενο θέσεων ΕΛΕΤΑΕΝ | Μάρτιος 2008

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  • Ειδικό Χωροταξικό πλαίσιο – Πολεοδομική και Περιβαλλοντική Νομοθεσία
  • Δημόσια Διοίκηση – Γραφειοκρατία
  • Ενημέρωση – Πληροφόρηση
  • Εμπορικά θέματα – Τιμολόγηση

Διαβάστε το Βασικό κείμενο θέσεων της ΕΛΕΤΑΕΝ, Μάρτιος 2008