Υπόμνημα για το τελικό σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ Eletaen Team 29 Απριλίου, 2020

Υπόμνημα για το τελικό σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ

Τετάρτη 19 Απριλίου 2020

Η ΕΛΕΤΑΕΝ συμμετείχε την Τετάρτη 29/4/2020 στην ηλεκτρονική διάσκεψη της Μόνιμης Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων όπου συζητήθηκε στο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.».

Στο υπόμνημά της η ΕΛΕΤΑΕΝ αναφέρει μεταξύ άλλων:

Οι διατάξεις των Κεφαλαίων Α και Β κινούνται σε θετική κατεύθυνση και περιλαμβάνουν διατάξεις που μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντική επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των Α.Π.Ε., και στην άδεια παραγωγής και στην ΑΕΠΟ. Προϋπόθεση για αυτό είναι να εφαρμοσθούν προσεκτικά, γρήγορα, με προσοχή στις λεπτομέρειες, να αξιοποιηθεί η έως σήμερα εμπειρία των περιβαλλοντικών αρχών και της ΡΑΕ και να διασφαλισθεί επαρκές προσωπικό στους αρμόδιους φορείς. Θα πρέπει επίσης να συνδυασθούν με περισσότερες παρεμβάσεις και στα υπόλοιπα στάδια της αδειοδότησης που εμπλέκουν τις λοιπές συναρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. αρχαιολογία, εθνική άμυνα κλπ).

Οι διατάξεις των Κεφαλαίων Α και Β πρέπει να ενδυναμωθούν και άλλο.

Όμως, τα Κεφάλαια Γ και Δ περιλαμβάνουν διατάξεις που συνιστούν υποχώρηση σε βάρος της κλιματικής πολιτικής και των Α.Π.Ε. σε σχέση με τη σημερινή νομοθεσία. Ενδεικτικά, με τις διατάξεις αυτές ανοίγει ο δρόμος να ορίζονται νέες τεράστιες εκτάσεις ως a priori ζώνες αποκλεισμού των Α.Π.Ε. χωρίς να έχει προηγηθεί εξέταση των επιπτώσεων και αξιολόγηση κάθε συγκεκριμένης προτεινόμενης επένδυσης. Οι νέες αυτές a priori ζώνες αποκλεισμού θα είναι περιοχές που δεν συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά ώστε να οριστούν ως απόλυτης ή απλής προστασίας της φύσης.

Δείτε το υπόμνημα της ΕΛΕΤΑΕΝ στη βουλή ΕΔΩ

Δείτε την επιστολή στο ΥΠΕΝ και τα σχόλια της ΕΛΕΤΑΕΝ στη διαβούλευση του σχεδίου ΕΔΩ