Συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της ΝΔ κ. Κ. Χατζηδάκη Eletaen Team 23 Οκτωβρίου, 2017

Συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της ΝΔ κ. Κ. Χατζηδάκη

Συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της ΝΔ κ. Κ. Χατζηδάκη πραγματοποίησε το ΔΣ της ΕΛΕΑΤΕΝ την 23 Οκτωβρίου 2017. Η ΕΛΕΤΑΕΝ παρέδωσε στον κ. Χατζηδάκη επιστολή και υπόμνημα με όλα τα θέματα που απασχόλησαν τη συζήτηση μεταξύ των οποίων οι επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων 2020 και 2030 οι νέες ανταγωνιστικές διαδικασίες, η χρέωση οφέλους Προμηθευτών, η εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε περιοχές Natura 2000 κ.λ.π..

Η επιστολή προς τον κ. Χατζηδάκη