Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΝ κ. Σ. Φάμελλο

Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΝ κ. Φάμελλο πραγματοποίησε το ΔΣ της ΕΛΕΤΑΕΝ την 16 Οκτωβρίου 2017. Η ΕΛΕΤΑΕΝ παρέδωσε στον Υπουργό επιστολή με όλα τα θέματα που απασχόλησαν τη συζήτηση μεταξύ των οποίων η εφαρμογή της νομοθεσίας περιβαλλοντικής προστασίας, η εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε περιοχές Natura 2000, η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η πορεία των ενεργειακών και κλιματικών στόχων.

Η επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Π.ΕΝ., κ. Σωκράτη Φάμελλο.