Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΝ κ. Σ. Φάμελλο  Eletaen Team 16 Οκτωβρίου, 2017

Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΝ κ. Σ. Φάμελλο

Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΝ κ. Φάμελλο πραγματοποίησε το ΔΣ της ΕΛΕΤΑΕΝ την 16 Οκτωβρίου 2017. Η ΕΛΕΤΑΕΝ παρέδωσε στον Υπουργό επιστολή με όλα τα θέματα που απασχόλησαν τη συζήτηση μεταξύ των οποίων η εφαρμογή της νομοθεσίας περιβαλλοντικής προστασίας, η εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε περιοχές Natura 2000, η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η πορεία των ενεργειακών και κλιματικών στόχων.

Η επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Π.ΕΝ., κ. Σωκράτη Φάμελλο.