Δελτίο Τύπου: Ψηφίστηκε θετική διάταξη για τις άδειες εγκατάστασης Α.Π.Ε. Eletaen Team 23 Οκτωβρίου, 2017

Δελτίο Τύπου: Ψηφίστηκε θετική διάταξη για τις άδειες εγκατάστασης Α.Π.Ε.

Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ψηφίστηκε θετική διάταξη για τις άδειες εγκατάστασης Α.Π.Ε.

Χρειάζονται περισσότερες πρωτοβουλίες από την Κυβέρνηση

 

Στο σχέδιο νόμου για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος που ψηφίστηκε από τη Βουλή, συμπεριλήφθηκε διάταξη (άρθρο 132) που παρατείνει την ισχύ των αδειών εγκατάστασης και των οριστικών προσφορών σύνδεσης σταθμών Α.Π.Ε. Η παράταση αφορά περίοδο 4 μηνών μετά την υπογραφή της υπουργικής απόφασης με την οποία θα καθορισθεί ποιες κατηγορίες έργων Α.Π.Ε. υποχρεούνται να συμμετάσχουν σε ανταγωνιστική διαδικασία.

Η διάταξη αυτή, που προωθήθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αξιολογείται θετικά διότι δίνει χρόνο για να υλοποιηθούν ώριμες επενδύσεις και περιορίζει σε μερικό βαθμό την αβεβαιότητα που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας της καθυστέρησης ολοκλήρωσης του νέου πλαισίου για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες.

Η διάταξη θα μπορούσε να είναι πιο δίκαιη και πιο γενναία, όπως είχε ζητήσει με σχετική επιστολή-παρέμβασή της η ΕΛΕΤΑΕΝ, ώστε η παράταση να εκτείνεται έως το χρόνο προκήρυξης της πρώτης ανταγωνιστικής διαδικασίας.

Με την ίδια επιστολή η ΕΛΕΤΑΕΝ επανέλαβε ότι το νέο καθεστώς των ανταγωνιστικών δημοπρασιών επιβάλει την αναθεώρηση πολλών πτυχών της αδειοδοτικής διαδικασίας. Κατ’ ελάχιστον απαιτείται:

  1. η κατάργηση της υποχρέωσης εγγυοδοσίας για τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης,
  2. η κατάργηση, ή τουλάχιστον η αναστολή, της υποχρέωσης καταβολής του ετήσιου τέλους διακράτησης αδειών παραγωγής.

Συνημμένα

Η επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ προς το ΥΠΕΝ

Δείτε το Δελτίο Τύπου σε μορφή pdf

Δείτε το συνημμένο στο Δελτίο Τύπου