Δελτίο Τύπου: Μεγάλη οικονομική συνεισφορά των αιολικών πάρκων στους οικιακούς καταναλωτές ρεύματος των περιοχών εγκατάστασης Eletaen Team 25 Οκτωβρίου, 2017

Δελτίο Τύπου: Μεγάλη οικονομική συνεισφορά των αιολικών πάρκων στους οικιακούς καταναλωτές ρεύματος των περιοχών εγκατάστασης

Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Μεγάλη οικονομική συνεισφορά των αιολικών πάρκων στους οικιακούς καταναλωτές ρεύματος των περιοχών εγκατάστασης

 

Πιο ευνοημένες, απομονωμένες περιοχές της πατρίδας μας στη Θράκη, τη νότια Εύβοια και την Κρήτη, με σημαντική αιολική ανάπτυξη

Ομαλά εξελίσσεται η διανομή του λεγόμενου «τέλους 1%» στους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας που διαμένουν σε περιοχές (τις πρώην κοινότητες) της Ελλάδας όπου λειτουργούν αιολικά πάρκα. Πρόκειται για ποσά που από τον Ιούνιο του 2010 παρακρατούνται από τις πληρωμές προς τα αιολικά πάρκα με σκοπό να μειώσουν το λογαριασμό ρεύματος των καταναλωτών. Αντίστοιχες παρακρατήσεις γίνονται από τα μικρά υδροηλεκτρικά (ΜΥΗ) και τους σταθμούς βιομάζας.

Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 31 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτό, έχουν ήδη διανεμηθεί ή διανέμονται αυτή την περίοδο 17,7 εκατομμύρια ευρώ και αφορούν τη λειτουργία των έργων έως το τέλος του 2014. Σύντομα αναμένεται και η διανομή των υπολοίπων ποσών που έχουν παρακρατηθεί έως τον Ιούνιο 2017 (άλλα 13,3 εκατομμύρια ευρώ).

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα συμπεράσματα από την επεξεργασία των αναλυτικών στοιχείων που δημοσιεύει ο ΔΕΔΔΗΕ:

Από τους ΟΤΑ της χώρας, τα μεγαλύτερα ποσά έχουν εισπραχθεί συνολικά από τους καταναλωτές στους Δήμους:

  • Καρύστου Ευβοίας (1,5 εκατ. ευρώ),
  • Σητείας Κρήτης (1,1 εκατ. ευρώ) και
  • Αρριανών Ροδόπης (1,05 εκατ. ευρώ)

Ιδιαίτερα ευνοημένοι είναι οι κάτοικοι μικρών ορεινών κοινοτήτων της Ελληνικής επαρχίας. Σε αυτές τις κοινότητες με πάνω από 100 δικαιούχους, η εικόνα έχει ως έξης:

  • Στην κοινότητα Αισύμης Έβρου ο μέσος όρος που έλαβε ο κάθε δικαιούχος καταναλωτής είναι 3.368 ευρώ
  • Στην κοινότητα Κομίτου Ευβοίας ο μέσος όρος ανά δικαιούχο είναι 3.020 ευρώ
  • Στην κοινότητα Κέχρου Ροδόπης ο μέσος όρος ανά δικαιούχο είναι 2.184 ευρώ
  • Στην κοινότητα Παραδεισίου Ευβοίας ο μέσος όρος ανά δικαιούχο είναι 1.836 ευρώ

Σημειώνεται ότι σε μικρότερες κοινότητες τα ποσά ανά δικαιούχο μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερα. Για παράδειγμα στην Κρήτη,  στο Μητάτο Σητείας ο μέσος όρος ανά δικαιούχο είναι 15.089 ευρώ. Στην Πιτίτσα Πατρέων ο μέσος όρος είναι 7.001 ευρώ.

Τα ανωτέρω ποσά αφορούν τη μέση συνολική καταβολή που έλαβε ο κάθε ένας δικαιούχους για την περίοδο 6/2010-2014. Όπως αναφέρθηκε, σύντομα θα διανεμηθούν και τα ποσά που έχουν ήδη συγκεντρωθεί για την περίοδο από το 2015. Από εκεί και πέρα, οι καταβολές θα συνεχίζονται με την μορφή μειώσεων στους λογαριασμούς κατανάλωσης για όλη τη διάρκεια λειτουργίας αιολικών πάρκων.

Με βάση τα ανωτέρω, τα ποσά των καταβολών που θα επαναλαμβάνονται κάθε έτος στις παραπάνω κοινότητες με πάνω από 100 δικαιούχους είναι τουλάχιστον 240-750 ευρώ/έτος για τον κάθε ένα δικαιούχο οικιακό καταναλωτή ρεύματος, για όλα τα χρόνια που θα λειτουργούν τα αιολικά πάρκα. Στην πραγματικότητα τα ποσά θα είναι μεγαλύτερα διότι εν τω μεταξύ έχουν εγκατασταθεί και θα εγκατασταθούν και άλλα αιολικά πάρκα.

Είναι φανερό ότι οι κάτοικοι απομονωμένων περιοχών της πατρίδας μας στην Θράκη, τη νότια Εύβοια και την Κρήτη είναι οι πιο ευνοημένοι μιας και εκεί έχει υπάρξει μεγαλύτερη ανάπτυξη αιολικών πάρκων.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ εκφράζει την ικανοποίησή της διότι είχε ήδη πριν το 2010 προσπαθήσει πολύ για τη θέσπιση του συγκεκριμένου μέτρου. Είναι λοιπόν θετικό που έστω και επτά χρόνια μετά, το Ελληνικό κράτος το υλοποιεί στην πράξη.

Περαιτέρω, η ΕΛΕΤΑΕΝ ζητά να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια από τις αρμόδιες αρχές ώστε να επιταχυνθεί η διανομή και του υπόλοιπου ποσού (13,3 εκατ. ευρώ) και στην συνέχεια να πιστώνεται κάθε μήνα το προβλεπόμενο ποσό στους λογαριασμούς.

Συνημμένα

Διαγράμματα με εποπτικά διαγράμματα και πίνακες από την επεξεργασία των στοιχείων του ΔΕΔΔΗΕ

Δείτε το Δελτίο Τύπου σε μορφή pdf

Δείτε τα συνημμένα στο Δελτίο Τύπου