Γνωμοδότηση της ΕΛΕΤΑΕΝ για υπόθεση αίτησης ακύρωσης αιολικών πάρκων ενώπιον του ΣτΕ Eletaen Team 26 Οκτωβρίου, 2017

Γνωμοδότηση της ΕΛΕΤΑΕΝ για υπόθεση αίτησης ακύρωσης αιολικών πάρκων ενώπιον του ΣτΕ

Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017

Επιχειρήσεις ανάπτυξης αιολικών πάρκων ζήτησαν από την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) γνωμοδότηση στο πλαίσιο  αίτησης ακύρωσης που αντιμετώπιζαν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά των αποφάσεων με τις οποίες εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι των σχεδιαζόμενων επενδύσεών τους.

Στην ΕΛΕΤΑΕΝ τέθηκαν τα εξής ερωτήματα:

  1. Με την παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85Α) καταργήθηκε η περίπτωση ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ (ΦΕΚ 2464Β/2008). Απαιτείτο για την κατάργηση αυτή να ακολουθηθεί εκ νέου η διαδικασία της Στρατηγικής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατά την Οδηγία 2001/42/ΕΚ;
  2. Είναι συγκρίσιμη η περίπτωση των αιολικών πάρκων που έχουν εγκατασταθεί στο νοτιότερο άκρο της Ισπανικής χερσονήσου, ήτοι στο στενό του Γιβραλτάρ (περιοχή Ταρίφα) αναφορικά με τις επιπτώσεις τους στην ορνιθοπανίδα, με την περίπτωση των αιολικών πάρκων που αναπτύσσουν οι εταιρείες στην περιοχή της Μάνης;
  3. Ποιος ο σκοπός και η κατεύθυνση που περιέχεται στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη χωροθέτηση αιολικών πάρκων σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 «EU Guidance on wind energy development in accordance with the EU nature legislation, EC, October 2010»;

Ειδικότερα, με βάση την ευρύτερη σημασία των ζητημάτων που θέτει η υπό κρίση διαφορά, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες απευθύνθηκαν στην ΕΛΕΤΑΕΝ για τη διατύπωση επιστημονικής θέσης, στο πλαίσιο των καταστατικών σκοπών του σωματείου, για τα αναφυόμενα ζητήματα. Τη γνωμοδότηση επιμελήθηκαν ο κ. Παναγιώτης Παπασταματίου, Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Διευθυντής ΕΛΕΤΑΕΝ, ο κ. Ανδρέας Βλαμάκης, Φυσικός Περιβαλλοντολόγος, μέλος της ΕΛΕΤΑΕΝ (ειδικότερα για τα ερωτήματα 2 και 3), και ο κ. Μανόλης Βελεγράκης, Δικηγόρος Α.Π. – Διδάκτωρ Νομικής, μέλος της ΕΛΕΤΑΕΝ (για το ερώτημα 1), ενώ συνεισέφεραν και άλλα μέλη της ΕΛΕΤΑΕΝ αξιοποιώντας την εξειδικευμένη επιστημονική γνώση και εκτεταμένη εμπειρία τους σχετικά με το αντικείμενο της αιολικής ενέργειας και το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο.

Δείτε τη Γνωμοδότηση χωρίς τις πληροφορίες που θεωρήθηκαν εμπιστευτικές.