Παρουσίαση Γ. Τσιπουρίδη στο Ίδρυμα Μαραγκοπούλου Eletaen Team 28 Μαρτίου, 2013

Παρουσίαση του Γ. Τσιπουρίδη στο Ίδρυμα Μαραγκοπούλου

”Ο όλεθρος της πυρηνικής ενέργειας –
Φουκοσίμα: Δύο χρόνια μετά”

Α.Π.Ε.

Μία εναλλακτική προσέγγιση στην παραγωγή ενέργειας