Ομιλία Π. Παπασταματίου στο Σεμινάριο του ΥΠΕΝ για τη Βιοποικιλότητα Eletaen Team 1 Δεκεμβρίου, 2017

Ομιλία Π. Παπασταματίου στο Σεμινάριο του ΥΠΕΝ για τη Βιοποικιλότητα

Στις 30/11 και 1/12/2017 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τεχνικό σεμινάριο με θέμα «Καλές πρακτικές για τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας κατά την ανάπτυξη αιολικών πηγών ενέργειας». Κατά το Υπουργείο στόχος του σεμιναρίου ήταν η ανάπτυξη κοινής βάσης κατανόησης των σχετικών προκλήσεων, αντλώντας εμπειρίες από πρακτικές που έχουν ήδη εφαρμοστεί στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σεμινάριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης και την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ.

Στο τεχνικό σεμινάριο συμμετείχαν περίπου 180 άτομα, στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στελέχη Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Διοικήσεων, στελέχη εταιρειών περιβαλλοντικών μελετών και αιολικών επιχειρήσεων και ΜΚΟ.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου παρουσιάστηκαν θέματα για την χωροθέτηση, αδειοδότηση, εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών πάρκων,  για τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τη Φύση (Οδηγίες για τους Οικοτόπους και τα Άγρια Πτηνά), και των Οδηγιών για την Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Η παρέμβαση της ΕΛΕΤΑΕΝ επικεντρώθηκε στην τεκμηρίωση ότι το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα είναι απολύτως συμβατό με τη σχετική Ευρωπαϊκή νομοθεσία και διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.