Επιστολές στους εκπροσώπους των θεσμών για τη Χρέωση Προμηθευτή Eletaen Team 30 Νοεμβρίου, 2017

Επιστολές στους εκπροσώπους των θεσμών για τη Χρέωση Προμηθευτή

Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017

Επιστολές απεύθυνε η ΕΛΕΤΑΕΝ (τη δεύτερη από κοινού με τον ΕΣΗΑΠΕ) στα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών μετά από συνάντηση που είχε μαζί τους, στο πλαίσιο της 3ης αξιολόγησης. Το θέμα της συνάντησης και των επιστολών ήταν η Χρέωση Προμηθευτή και η τεκμηριωμένη απάντηση εκ μέρους της ΕΛΕΤΑΕΝ στους προβληματισμούς που είχαν θέσει οι θεσμοί σχετικά με την επίπτωση του τρόπου εφαρμογής της ΧΠ στην οικονομική βιωσιμότητα των Προμηθευτών, τη βιομηχανία και το εμπόριο.

Η επιστολή της 30/11/2017 της ΕΛΕΤΑΕΝ στους θεσμούς για τη Χρέωση Προμήθειας

Η επιστολή της 30/11/2017 της ΕΛΕΤΑΕΝ και του ΕΣΗΑΠΕ στους θεσμούς για τη Χρέωση Προμήθειας