Βασικό κείμενο για την κριτική στην Αιολική Ενέργεια Eletaen Team 29 Μαΐου, 2011

Βασικό κείμενο για την κριτική στην Αιολική Ενέργεια

Το Μάιο 2011 η ΕΛΕΤΑΕΝ δημοσιοποίησε συνοπτικό σχολιασμό των βασικών επιχειρημάτων ενάντια στην αιολική ενέργεια.

Την τελευταία 15ετία έχουν υπάρξει περίοδοι κατά τις οποίες έχει ασκηθεί έντονη κριτική στην Αιολική Ενέργεια. Ξεκινώντας αρχικά από μη επιστημονικές φοβίες που διατυπώθηκαν κυρίως σε τοπικό επίπεδο ή αναπαράγοντας ποικίλες κριτικές που έχουν εμφανιστεί στο εξωτερικό, τα τελευταία χρόνια η κριτική που ασκείται στην αιολική ενέργεια μπορεί να ομαδοποιηθεί σε πέντε κατηγορίες, ως εξής:

1)    Αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας  (έχει ακουστεί π.χ. ότι οι α/γ λειτουργούν με πραγματική απόδοση 30%, παράγουν ασταθές ρεύμα και δεν μας απαλλάσσουν από τις συμβατικές μορφές ενέργειας, ότι η αιολική ενέργεια δεν έχει καταφέρει να κλείσει κανένα συμβατικό ή πυρηνικό εργοστάσιο, ότι είναι αναποτελεσματική στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε σχέση με άλλες εναλλακτικές όπως η εξοικονόμηση ενέργειας)

2)    Κόστος της τεχνολογίας (κόστος σταθεροποίησης των δικτύων, επιδοτήσεις)

3)    Επιπτώσεις στην ανάπτυξη (μείωση της τουριστικής ελκυστικότητας των νησιών και των βουνών,  υποτίμηση της αξίας της γης)

4)    Επιπτώσεις στο περιβάλλον (π.χ. ότι υποεκτιμώνται οι επιπτώσεις που έχει η εγκατάσταση και η λειτουργία αιολικών πάρκων στους τελευταίους θύλακες της βιοπικοιλότητας)

Σχολιασμός όλων αυτών των κατηγοριών, μπορεί να γίνει μόνο με χρήση στοιχείων και μελετών.

Δείτε το βασικό κείμενο της ΕΛΕΤΑΕΝ