Βασικό κείμενο θέσεων ΕΛΕΤΑΕΝ | Ιούνιος 2011 Eletaen Team 8 Ιουνίου, 2011

Βασικό κείμενο θέσεων ΕΛΕΤΑΕΝ | Ιούνιος 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  • Τιμολόγηση & Χρηματοδότηση
  • Αδειοδοτήσεις & χρήση γης
  • Εσωτερική αγορά, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τιμολόγηση
  • Τεχνικά – Τεχνολογικά εμπόδια και εμπόδια υποδομών
  • Μικρές Ανεμογεννήτριες
  • Ενημέρωση – Αποδοχή

Διαβάστε το Βασικό κείμενο θέσεων της ΕΛΕΤΑΕΝ, Ιούνιος 2011