Γνωμοδότηση της ΕΛΕΤΑΕΝ στο ΣτΕ Eletaen Team 7 Νοεμβρίου, 2018

Γνωμοδότηση της ΕΛΕΤΑΕΝ στο ΣτΕ

 

Tετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2018

Στο πλαίσιο εξέτασης από το ΣτΕ αίτησης ακύρωσης ενάντια σε αιολικό πάρκο, ζητήθηκε από την ΕΛΕΤΑΕΝ να γνωμοδοτήσει σχετικά επί των ακόλουθων ερωτημάτων:

  1. Ποια είναι η κατάσταση και η εμπειρία στην Ελλάδα από την εγκατάσταση αιολικών σταθμών εντός περιοχών του δικτύου Natura 2000 και ειδικά Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της ορνιθοπανίδας; Τι προβλέπεται σχετικώς από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά και εθνικά θεσμικά κείμενα;
  2. Ποια μέτρα -σύμφωνα με τη νομοθεσία και τη διεθνή εμπειρία- εφαρμόζονται γενικώς  για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των ανεμογεννητριών στην ορνιθοπανίδα; Η απάντηση να λάβει κατά το δυνατό υπόψη τις επικαλούμενες στην αίτηση ακύρωσης επιπτώσεις στο είδος Σπιζαετός (Hieraaetus fasciatus), στην περιοχή όπου προτείνεται η εγκατάσταση του αιολικού πάρκου η οποία εντάσσεται στις ΖΕΠ του δικτύου Natura 2000.

Η αίτηση ακύρωσης, πέραν των λόγων ακύρωσης που αφορούν αμιγώς το συγκεκριμένο έργο, περιείχε αναφορές σε θέματα τα οποία έχουν ευρύτερη σημασία και τα οποία θίγονται στα ανωτέρω ερωτήματα. Με βάση αυτό, η παρεμβαίνουσα εταιρεία απευθύνθηκε στην ΕΛΕΤΑΕΝ, προκειμένου για τη διατύπωση επιστημονικής θέσης, στο πλαίσιο των καταστατικών σκοπών του σωματείου, για τα αναφυόμενα ζητήματα.

Την απάντηση επιμελήθηκαν ο κ. Παναγιώτης Παπασταματίου, Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Γενικός Διευθυντής ΕΛΕΤΑΕΝ και ο κ. Ανδρέας Βλαμάκης, Φυσικός Περιβαλλοντολόγος, μέλος της ΕΛΕΤΑΕΝ, ενώ συνεισέφεραν και άλλα μέλη της ΕΛΕΤΑΕΝ αξιοποιώντας την εξειδικευμένη επιστημονική γνώση και εκτεταμένη εμπειρία τους σχετικά με το αντικείμενο της αιολικής ενέργειας και το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο.

Δείτε τη Γνωμοδότηση χωρίς τις πληροφορίες που θεωρήθηκαν εμπιστευτικές.