Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ και υπόμνημα προτάσεων για νομοθετικές και κανονιστικές πρωτοβουλίες ΥΠ.ΕΝ Eletaen Team 5 Ιανουαρίου, 2023

Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ και υπόμνημα προτάσεων για νομοθετικές και κανονιστικές πρωτοβουλίες ΥΠ.ΕΝ

Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2023

Επιστολή και υπόμνημα απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ προς την ηγεσία του ΥΠ.ΕΝ. ενόψει των νομοθετικών και κανονιστικών πρωτοβουλιών που δρομολογούνται.

Με το υπόμνημα αυτό υπεβλήθησαν προτάσεις οι οποίες, αν και  δεν καλύπτουν όλο το εύρος των ζητημάτων του αιολικού κλάδου που κατά καιρούς έχουν συζητηθεί από την ΕΛΕΤΑΕΝ, θα είναι εξαιρετικά χρήσιμο να προωθηθούν. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η ανάγκη να προσαρμοστεί ο Κανονισμός Βεβαιώσεων ώστε να επιτρέπει την ένταξη παραπάνω από μία τεχνολογία Α.Π.Ε. σε ένα σταθμό. Η ανάπτυξη τέτοιων σταθμών είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τους λόγους που αναπτύσσονται συνοπτικά στο συνημμένο. Σημειώνεται ότι αν και νόμοι 3468/2006 και 4685/2020 ως ισχύουν, δεν απαγορεύουν ρητά κάτι τέτοιο (ήτοι την ένταξη δύο τεχνολογιών Α.Π.Ε. σε μία Βεβαίωση), η ερμηνεία που έχει ενσωματωθεί στον τρέχοντα Κανονισμό Βεβαιώσεων το απαγορεύει.

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΔΩ

Δείτε το αναλυτικό υπόμνημα ΕΔΩ