Επιστολή στον ΥΠΕΝ με την πρόταση για το νέο μηχανισμό στήριξης των Α.Π.Ε. Eletaen Team 3 Νοεμβρίου, 2015

Επιστολή στον ΥΠΕΝ με την πρόταση για το νέο μηχανισμό στήριξης των Α.Π.Ε.

Με επιστολή της στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας την 3 Νοεμβρίου 2015 η ΕΛΕΤΑΕΝ κατέθεσε την ολοκληρωμένη πρότασή της αναφορικά με την σχεδιαζόμενη αλλαγή του μηχανισμού υποστήριξης της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η σχεδιαζόμενη ρυθμιστική αλλαγή υπηρετεί, θεωρητικά, την υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προτεραιότητα την εύρυθμη και χωρίς στρεβλώσεις λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Είναι μια αρχή που κι εμείς ως ΕΛΕΤΑΕΝ, υπερασπιστήκαμε με πάθος από ιδρύσεως της ένωσης μας γιατί πιστεύουμε ακράδαντα πως οι υπάρχουσες στρεβλώσεις και οι φανερές και κρυφές ενισχύσεις λειτουργούν εις βάρος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ αντιλαμβάνεται ότι η διαδικασία μετάβασης σε μηχανισμούς υποστήριξης που στηρίζονται στην αγορά είναι αναπόφευκτη. Η πραγματικότητα είναι ότι, εξαιτίας χρόνιων παραλήψεων, η Ελλάδα είναι ανέτοιμη να εφαρμόσει το νέο μηχανισμό στήριξης για τους λόγους που αναφέρονται στη συνημμένη πρότασή μας. Ωστόσο, οφείλει να προσαρμοστεί λαμβάνοντας όμως όλα εκείνα τα μέτρα που θα ελαχιστοποιήσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της νέας νομοθεσίας. Στόχος θα πρέπει να είναι να αξιοποιηθούν όλα τα περιθώρια που επιτρέπουν οι Κατευθυντήριες Οδηγίες της ΕΕ, ώστε να θιγεί όσο το δυνατό λιγότερο η ανάπτυξη και η δημοκρατικότητα του ενεργειακού συστήματος.

Εντός αυτού του γενικού πολιτικού πλαισίου, η ΕΛΕΤΑΕΝ ετοίμασε την πρότασή της. Για την οριστικοποίησή της εργάστηκε ειδική ομάδα εργασίας με στελέχη όλων σχεδόν των επιχειρήσεων του κλάδου και αξιοποιήθηκε η μελέτη που εκπόνησε για λογαριασμό της ΕΛΕΤΑΕΝ ο διεθνής συμβουλευτικός οίκος Poyry.

Δείτε την επιστολή

Δείτε την ολοκληρωμένη πρόταση της ΕΛΕΤΑΕΝ