Εφαρμογή αναδρομικών πιστώσεων του Μεταβατικού Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΜΔΕΙ) Eletaen Team 13 Νοεμβρίου, 2015

Εφαρμογή αναδρομικών πιστώσεων του Μεταβατικού Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΜΔΕΙ)

Εφαρμογή αναδρομικών πιστώσεων του Μεταβατικού Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΜΔΕΙ).

Η επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ στο ΥΠ.ΕΝ. για τον Μ.Μ.Δ.Ε.Ι.