Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ σε ΥΠΑΠΕΝ για το τέλος διατήρησης αδειών παραγωγής Eletaen Team 18 Μαρτίου, 2015

Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ σε ΥΠΑΠΕΝ για το τέλος διατήρησης αδειών παραγωγής

Την 18/03/2015 η ΕΛΕΤΑΕΝ απέστειλε στο ΥΠΑΠΕΝ και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς, επιστολή με την οποία αιτείται διευκρινίσεις επί των οριζόμενων στο Ν.4152/2013 αναφορικά με την υποχρέωση καταβολής τέλους διατήρησης αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ