Βασικό κείμενο θέσεων ΕΛΕΤΑΕΝ | Απρίλιος 2015 Eletaen Team 27 Απριλίου, 2015

Βασικό κείμενο θέσεων ΕΛΕΤΑΕΝ | Απρίλιος 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  • Χρηματοδότηση και πληρωμές
  • Ειδικός Λογαριασμός Α.Π.Ε.
  • Μηχανισμός στήριξης
  • Υποδομές
  • Κλιματική Πολιτική προς το 2030 και μετά
  • Μικρές Ανεμογεννήτριες
  • Συνολική Ηλεκτρική Αγορά
  • Καινοτομία και Τεχνολογία

Διαβάστε το βασικό κείμενο