Επιστολή προς Υπουργό κ. Λαφαζάνη για το Πλαίσιο Δράσεων για την ανάπτυξη της Αιολικής Ενέργειας Eletaen Team 27 Απριλίου, 2015

Επιστολή προς Υπουργό κ. Λαφαζάνη για το Πλαίσιο Δράσεων για την ανάπτυξη της Αιολικής Ενέργειας

ΠΡΟΣ:        

ΥΠΑΠΕΝ

Υπουργό κ. Λαφαζάνη

Κοιν.:

– Αναπληρωτή ΥΠΑΠΕΝ

– Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών

– Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

– ΑΔΜΗΕ

– ΛΑΓΗΕ

               

ΘΕΜΑ: ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα θέτουμε υπόψη σας ένα συνολικό πλαίσιο δράσεων για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα. Η αιολική ενέργεια προσφέρει φθηνή και περιβαλλοντική φιλική ηλεκτρική ενέργεια που μειώνει το συνολικό κόστος του ρεύματος για τους πολίτες και τη βιομηχανία.

Η ανάπτυξή της φυσικά προϋποθέτει ανάμεσα στα άλλα την αντιμετώπιση της σημερινής δύσκολης συγκυρίας στην οποία έχει περιέλθει η ηλεκτρική αγορά συνολικά. Για αυτό στο συνημμένο κείμενο έχουν περιληφθεί προτάσεις για την αντιμετώπιση του συνολικού αυτού προβλήματος που στηρίζονται στη θέση ότι ο ηλεκτρισμός αποτελεί ένα συστημικό πυλώνα της εθνικής οικονομίας, το ίδιο τουλάχιστον σημαντικό με τις τράπεζες.

Οι προτάσεις μας καλύπτουν όλο το εύρος των ζητημάτων που απασχολούν το κλάδο, ήτοι τα τρέχοντα ζητήματα της χρηματοδότησης και των πληρωμών ενέργειας, το μηχανισμό στήριξης, τις υποδομές, το κλιματικό πακέτο 2030, τη νέα μορφή της αγοράς, τις μικρές ανεμογεννήτριες και την έρευνα και καινοτομία.

Θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων, η διόρθωση των προηγούμενων αποφάσεων και ο σχεδιασμός για το μέλλον πρέπει να υπακούει στην αρχή της δικαιοσύνης και της ισοτιμίας. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να αναλαμβάνουν τα βάρη που τους αναλογούν.

Δυστυχώς έως σήμερα η αιολική ενέργεια επιβαρύνθηκε πολύ περισσότερο από όσο θα άξιζε, για ένα πρόβλημα που δεν δημιούργησε, σε σχέση με άλλους παίκτες. Αντιλαμβανόμαστε ότι η διόρθωση αδικιών δεν μπορεί να είναι άμεση.

Επειδή όμως οφείλεται να γίνεται κάθε φορά ορθή διάγνωση των προβλημάτων, επισυνάπτουμε στην πρόταση μας ένα σχετικό τεχνικό παράρτημα.

με εκτίμηση,

Δρ. Ιωάννης Τσιπουρίδης

Πρόεδρος Δ.Σ.

Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας – ΕΛΕΤΑΕΝ

Πλαίσιο Δράσεων – Βασικό κείμενο θέσεων ΕΛΕΤΑΕΝ | Απρίλιος 2015