Επιστολή προς τους Έλληνες και Κύπριους Ευρωβουλευτές για 35% στόχο Α.Π.Ε. το 2030 Eletaen Team 12 Ιανουαρίου, 2018

Επιστολή προς τους Έλληνες και Κύπριους Ευρωβουλευτές για 35% στόχο Α.Π.Ε. το 2030

Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

Την 12η Ιανουαρίου 2018, η ΕΛΕΤΑΕΝ, ως εθνικός εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας WindEurope, απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα προς τους Έλληνες και Κύπριους Ευρωβουλευτές σχετικά με την ψηφοφορία της 17ης Ιανουαρίου, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Οδηγία για τις Α.Π.Ε. και το στόχο του 2030.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ επισημαίνει ότι η ψηφοφορία της 17ης Ιανουαρίου πρόκειται να επηρεάσει την απασχόληση στον κλάδο ανά την Ευρώπη. Ο κλάδος απασχολεί 263.000 ανθρώπους στην Ευρώπη και συνεισέφερε 36 δις. ευρώ στο ΑΕΠ της πέρυσι. Οδήγησε σε 8 δις. ευρώ εξαγωγές προς τρίτες χώρες και ωφελεί και άλλους τομείς. Κάθε 1.000 ευρώ στον κλάδο των αιολικών αποφέρουν 250 ευρώ στους κλάδους των μετάλλων, των χημικών του εξοπλισμού και των κατασκευών. Προκειμένου να διατηρηθεί και να ενισχυθεί αυτή η θετική συνεισφορά και προκειμένου να στηριχθούν οι επενδύσεις, η ΕΛΕΤΑΕΝ ζητά στόχο 35% ΑΠΕ για το 2030 και σημειώνει ότι αν υιοθετηθεί το αρχικό 27%, τότε θα χαθούν 92 δις. ευρώ επενδύσεων και 132.000 θέσεις δυνητικές εργασίας.

Η επιστολή προς τους Έλληνες Ευρωβουλευτές

Η επιστολή προς τους Κύπριους Ευρωβουλευτές