Συμμετοχή στη διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση των υφιστάμενων Κωδίκων Eletaen Team 19 Ιανουαρίου, 2018

Συμμετοχή στη διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση των υφιστάμενων Κωδίκων

Επιστολή με αναλυτικές παρατηρήσεις απεύθυνε η ΕΛΕΤΑΕΝ στη ΡΑΕ στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τις τροποποιήσεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) και του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος (ΚΔΣ), προκειμένου για την εφαρμογή των προβλέψεων του Ν.4414/2016 σχετικά με τη συμμετοχή των νέων σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Οι παρατηρήσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ επικεντρώθηκαν στα ακόλουθα θέματα:

  • Δεν πρέπει να θιγεί η προτεραιότητα κατά την κατανομή του φορτίου των νέων σταθμών Α.Π.Ε.
  • Πρέπει να υπάρξει δίκαιη αντιμετώπιση και προστασία των νέων Α.Π.Ε. (κυρίως ως προς τις αποκλίσεις τους αλλά όχι μόνο) για το διάστημα έως την πλήρη και αποτελεσματική λειτουργία της νέας αγοράς ηλεκτρισμού
  • Δεν πρέπει να υπάρξουν πρόσθετες κρυφές επιβαρύνσεις των παραγωγών
  • Να υπάρξει σαφήνεια και διαφάνεια στις υποχρεώσεις των δημοσίων φορέων
  • Να υπάρξει απλοποίηση σε ορισμένες τεχνικές διευθετήσεις
  • Να επιτρέπεται, στο πλαίσιο δημιουργίας  χαρτοφυλακίων σταθμών Α.Π.Ε. από τους Φο.Σ.Ε., η δημιουργία χαρτοφυλακίων περισσοτέρων της μιας τεχνολογιών
  • Να υπάρχει διαφάνεια και πρόσβαση στην πληροφορία

Η επιστολή της 19/01/2018 με τις παρατηρήσεις τις ΕΛΕΤΑΕΝ στις τροποποιήσεις των Κωδίκων.