Συμμετοχή της ΕΛΕΤΑΕΝ στη Διαβούλευση για την Εθνική Χωρική Στρατηγική για το Θαλάσσιο Χώρο Eletaen Team 18 Φεβρουαρίου, 2022

Συμμετοχή της ΕΛΕΤΑΕΝ στη Διαβούλευση για την Εθνική Χωρική Στρατηγική για το Θαλάσσιο Χώρο

Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2022

Η ΕΛΕΤΑΕΝ συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση επί της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής για το Θαλάσσιο Χώρο (ΕΧΣΘΧ), με επιστολή που απέστειλε προς το ΥΠ.ΕΝ.

Στην επιστολή τονίζεται πως η χάραξη μιας τέτοιας στρατηγικής αποτελεί θέμα υψηλής πολιτικής και παρατίθενται οι παρατηρήσεις του αιολικού κλάδου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ενδελεχής προσέγγιση αναφορικά με τις ενεργειακές επενδύσεις στο θαλάσσιο χώρο.

Η συμβολή της θαλάσσιας αιολικής ενέργειας στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής είναι σημαντική, αλλά δεν περιορίζεται εκεί. Η θαλάσσια αιολική ενέργεια μπορεί να ενισχύσει την οικονομική και εθνική ανάπτυξη της χώρας. Χαρακτηρίζεται από σημαντική εγχώρια προστιθέμενη αξία και συμβάλει στην ανάπτυξη της εγχώριας εφοδιαστικής αλυσίδας διότι εμπλέκει πολλούς και σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας όπως τα ναυπηγεία, τα λιμάνια, τη βιομηχανία καλωδίων, τη βιομηχανία τσιμέντου, τη χαλυβουργία, τη ναυτιλία, τις μεταφορές κλπ. Ταυτόχρονα μπορεί να συμβάλει στην ενεργειακή ανεξαρτησία και την γεωστρατηγική ενδυνάμωση της χώρας και να προσελκύσει μεγάλες επενδύσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΔΩ