Επιστολή στη ΡΑΕ για τις απαιτήσεις σύνδεσης στο δίκτυο Eletaen Team 25 Ιανουαρίου, 2019

Επιστολή στη ΡΑΕ για τις απαιτήσεις σύνδεσης στο δίκτυο

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019

Με επιστολή της προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η ΕΛΕΤΑΕΝ παρέθεσε τις προτάσεις και απόψεις της στη δημόσια διαβούλευση που διενέργησε η ΡΑΕ σε εφαρμογή του κανονισμού 2016/631 της ΕΕ, για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη σύνδεση ηλεκτροπαραγωγών με το δίκτυο (απαιτήσεις για γεννήτριες).

Δείτε την επιστολή