Απόψεις για τον κοινό διαγωνισμό Αιολικών και ΦΒ Eletaen Team 25 Ιανουαρίου, 2019

Απόψεις για τον κοινό διαγωνισμό Αιολικών και ΦΒ

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019

Η ΕΛΕΤΑΕΝ υπέβαλε στη ΡΑΕ τις απόψεις της επί του σχεδίου προκήρυξης για την κοινή διαγωνιστική διαδικασία. Η ΕΛΕΤΑΕΝ σημειώνει τα ακόλουθα:

  • Απαιτείται μεγαλύτερη ευελιξία στην τροποποίηση του σχεδιασμού ενός έργου μετά την επιλογή του στο διαγωνισμό και μείωση των ποινών σε περίπτωση μείωσης ισχύος, ώστε αυτές να είναι δίκαιες και αναλογικές.
  • Δεν πρέπει να υπάρχει άμεση απένταξη από το καθεστώς στήριξης ενός έργου εάν δεν επιτευχθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, αλλά θα πρέπει να εισαχθεί κλιμάκωση της ποινής.
  • Το ορόσημο για τον εάν έχει επιτευχθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης πρέπει να είναι η υποβολή δήλωσης ετοιμότητας για σύνδεση και όχι η ηλεκτρική σύνδεση η οποία δεν εξαρτάται από τον παραγωγό.
  • Το ποσοστό 75% για το επίπεδο ανταγωνισμού είναι υπερβολικό και πρέπει να μειωθεί σημαντικά.

Πέραν των ανωτέρω, ειδικότερα επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1)     Η ανώτατη επιτρεπόµενη τιµή υποβολής προσφοράς έχει προκύψει σε χαμηλό επίπεδο (64,72 €/MWh) το οποίο δεν είναι συμβατό με την ταυτόχρονη ύπαρξη του κανόνα 75%.

2)     Τα χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση των έργων που θα επιλεγούν πρέπει να αυξηθούν, τουλάχιστον κατά ένα έτος.

3)     Σημαντική εκκρεμότητα παραμένει ο τρόπος καθορισμού της ενίσχυσης για μεγάλα αιολικά πάρκα σε νησιά και βραχονησίδες με υποθαλάσσιες διασυνδέσεις και για θαλάσσια αιολικά πάρκα.

Δείτε την επιστολή σε pdf