Επιστολή σε ΥΠΟΙΑΝ και ΥΠΕΝ για τους στόχους διατήρησης στις περιοχές Natura Eletaen Team 12 Φεβρουαρίου, 2019

Επιστολή σε ΥΠΟΙΑΝ και ΥΠΕΝ για τους στόχους διατήρησης στις περιοχές Natura

Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019

Επιστολή στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και στο Περιβάλλοντος και Ενέργειας απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ με θέμα τον καθορισμό στόχων διατήρησης στις περιοχές Natura. Η ΕΛΕΤΑΕΝ επισημαίνει τη σημασία της ορθής εφαρμογής των διατάξεων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση οικοτόπων και ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας (“Οδηγία Natura”) και ειδικότερα αυτών για τον καθορισμό των στόχων διατήρησης και των απαραίτητων μέτρων διατήρησης για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000. Οι συγκεκριμένοι στόχοι θα επιτρέψουν την πληρέστερη αξιολόγηση των επιπτώσεων των αναπτυξιακών έργων στις περιοχές του Δικτύου.

Πέραν του ουσιαστικού διακυβεύματος, που είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η αναποτελεσματική ή ελλιπής συμμόρφωση με τις ως άνω διατάξεις της Οδηγίας Natura,  θα θέσει σε κίνδυνο την ανάπτυξη αφού απειλεί να εμπλέξει την Ελλάδα σε δικαστικές διαμάχες με βάση πιθανώς, τη σχετική αιτιολογημένη γνώμη (reasoned opinion) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΛΕΤΑΕΝ καλεί την Κυβέρνηση για άμεση σχετική δράση, στην οποία είναι διατεθειμένη να συμβάλει σε συνεργασία πιθανώς με αναπτυξιακούς ή επιχειρηματικούς συνδέσμους που παιδεύουν διαφορετικά επιχειρηματικά αντικείμενα (π.χ. τουρισμός, εξορυκτική βιομηχανία κλπ).

Με την ευκαιρία, η ΕΛΕΤΑΕΝ, αναφερόμενη στο ειδικό θέμα το ΕΧΠ-ΑΠΕ επαναλαμβάνει την πρότασή της, το ΥΠΕΝ να συγκροτήσει μια ομάδα εργασίας όπου θα μετέχουν εκπρόσωποι του κλάδου των Α.Π.Ε. και λοιπών φορέων, η οποία θα είναι σε επαφή με την μελετητική ομάδα που θα αναλάβει την εκπόνηση της υποστηρικτικής μελέτης και της ΣΜΠΕ του ΕΧΠ-ΑΠΕ, με σκοπό να διαβουλεύεται επί των σχετικών ζητημάτων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου του μελετητή.

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ