Δελτίο Τύπου: Πρόταση της ΕΛΕΤΑΕΝ για τις διαδικασίες Αδειών Παραγωγής Eletaen Team 11 Φεβρουαρίου, 2019

Δελτίο Τύπου: Πρόταση της ΕΛΕΤΑΕΝ για τις διαδικασίες Αδειών Παραγωγής

Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρωμένη Πρόταση από την ΕΛΕΤΑΕΝ
για την απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης και τροποποίησης
Αδειών Παραγωγής

Ολοκληρωμένη πρόταση για την απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης και τροποποίησης αδειών παραγωγής υπέβαλε η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας ΕΛΕΤΑΕΝ, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

Η πρόταση έχει εκπονηθεί μετά από μακρά διαβούλευση με τα μέλη της ΕΛΕΤΑΕΝ, η οποία περιελάμβανε -μεταξύ άλλων- ανοιχτή συνεδρίαση του ΔΣ με τη συμμετοχή των μελών την Τετάρτη 14.11.2018, δημόσια διαβούλευση επί του κειμένου μέσω του δικτυακού της τόπου από 27.11 έως 10.12.2018 και διαδοχικές συζητήσεις στο ΔΣ.

Υπενθυμίζεται ότι η Άδεια Παραγωγής είναι η πρώτη ουσιαστικά άδεια που λαμβάνουν οι σταθμοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) από τη ΡΑΕ, μετά την οποία προχωρούν στα επόμενα στάδια της μακράς αδειοδοτικής διαδικασίας. Στόχος της ΕΛΕΤΑΕΝ είναι σε εύλογο χρόνο να επεξεργαστεί και υποβάλει προτάσεις και για τις λοιπές φάσεις της αδειοδοτικής διαδικασίας.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ έχει θέσει ως προτεραιότητά της για το 2019 να συμβάλει στην επαναστατική απλοποίηση της συνολικής διαδικασίας, που είναι αναγκαία ώστε να πάψει να είναι αναποτελεσματική, πανάκριβη και ψυχοφθόρα, να καταστεί συμβατή με το νέο πλαίσιο των διαγωνισμών και κυρίως να αποτελέσει εργαλείο για την επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων της εθνικής πολιτικής.

Η συγκεκριμένη πρόταση που υπέβαλε και αφορά τις διαδικασίες αδειών παραγωγής ενσωματώνει τις ακόλουθες βασικές αρχές:

 • Το περιεχόμενο και τα κριτήρια χορήγησης αδειών παραγωγής τυποποιούνται ώστε να είναι δυνατός ο αυτοματοποιημένος έλεγχός τους υπό μορφή check list
 • Η τυποποίηση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την εισαγωγή μιας πλήρως ηλεκτρονικής διαδικασίας
 • Εισάγεται μεγάλη αύξηση της ευελιξίας στις τροποποιήσεις του σχεδιασμού των αδειοδοτημένων έργων
 • Προτείνεται μεταβίβαση περισσότερων αρμοδιοτήτων, ειδικά όσον αφορά τις τροποποιήσεις, στη Γραμματεία της ΡΑΕ ώστε η Ολομέλεια να μην απασχολείται με απλά θέματα
 • Αυξάνονται οι περιπτώσεις τροποποίησης για τις οποίες αρκεί απλή ενημέρωση της ΡΑΕ
 • Τίθενται αποκλειστικές προθεσμίες, κατ΄αρχάς στις απλούστερες διαδικασίες και σταδιακά σε όλες
 • Προτείνεται η ανάπτυξη δημόσιου μητρώου όπου όλες οι πληροφορίες, περιλαμβανομένων των σωμάτων των αδειών, τροποποιήσεων, ενημερώσεων κλπ θα είναι προσβάσιμες από όλους.

Ενδεικτικά παραδείγματα του περιεχομένου της πρότασης της ΕΛΕΤΑΕΝ είναι:

 • Απλοποιείται το χρηματοδοτικό κριτήριο. Στο βασικό σενάριο ο υποψήφιος παραγωγός θα προσκομίζει εκδήλωση ενδιαφέροντος (LoI) από τραπεζικό ίδρυμα για το 70% του τυπικού κόστους του συγκεκριμένου έργου. Με τον τρόπο αυτό διατηρείται η αυστηρότητα στη διαπίστωση της ικανότητας του φορέα αλλά απαλείφονται χρονοβόρες διαδικασίες ελέγχων που δεν έχουν πλέον νόημα.
 • Ο έλεγχος των ζωνών αποκλεισμού του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου (ΕΧΠ-ΑΠΕ) θα γίνεται αποκλειστικά με βάση τις θεσμοθετημένες ζώνες που έχουν αναρτηθεί στο γεωπληφοριακό σύστημα της ΡΑΕ. Ο εξαντλητικός έλεγχος όλων των κριτηρίων του ΕΧΠ-ΑΠΕ θα συνεχίσει να γίνεται από τις αρμόδιες αρχές κατά την φάση περιβαλλοντικής αδειοδότησης που ακολουθεί, όπως συμβαίνει και σήμερα.
 • Θα αρκεί η υποβολή πιστοποιημένων μετρήσεων αιολικού δυναμικού με συγκεκριμένα ποσοτικά όρια (ταχύτητας ανέμου, διαθεσιμότητας, απόστασης).
 • Θα επιτρέπεται με απλές διαδικασίας η μεταφορά ισχύος μεταξύ πλησίων αδειών, η κατάτμηση άδειας ή η συνένωση αδειών, με σαφείς ασφαλιστικές δικλίδες ώστε να αποκλείονται καταχρήσεις.

Είναι φυσικά αυτονόητο ότι η διαμόρφωση πιο αποτελεσματικών διαδικασιών είναι μεν εξαιρετικά σημαντική αλλά δεν αποτελεί πανάκεια. Απαιτείται η ΡΑΕ να ενισχυθεί με προσωπικό και πόρους (όπως και άλλες κρίσιμες υπηρεσίες), προκειμένου να μπορεί να ανταπεξέρχεται με ταχύτητα στο ρόλο της. Περαιτέρω, απαιτείται η ταχύτερη μετάβαση σε πλήρως ηλεκτρονικές διαδικασίες με ανάπτυξη των κατάλληλων πληροφοριακών περιβαλλόντων.

Ο Πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ κ. Παναγιώτης Λαδακάκος δήλωσε:

«Η εφαρμογή της πρότασης της ΕΛΕΤΑΕΝ για σημαντικές μεταβολές στις διαδικασίες που σχετίζονται με τις άδειες παραγωγής, θα επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα:

 • Θα επιταχύνει τις διαδικασίες αυτές, κυρίως όσον αφορά τις τροποποιήσεις και μεταβολές των ήδη αδειοδοτημένων έργων
 • Θα μειώσει πάρα πολύ το φόρτο εργασίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας
 • Θα εξοικονομήσει πόρους από τις επιχειρήσεις, οι οποίοι θα διατεθούν πιο αποτελεσματικά προς όφελος της ανάπτυξης.

Δεν σταματάμε εδώ. Θέλουμε να επικαιροποιήσουμε και να υποβάλουμε τις προτάσεις μας για όλο το πλέγμα της αδειοδοτικής διαδικασίας.

Προσπαθούμε να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση με δημοκρατικό τρόπο: συνεχής διάλογος με τα μέλη μας και διαβουλεύσεις -ζωντανές ή διαδικτυακές- ώστε να αξιοποιηθεί η εμπειρία όλων και να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Θέλουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία με την Κυβέρνηση, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και τα κόμματα ώστε να διασφαλίσουμε τη νέα πορεία της αιολικής ενέργειας στο 2030 και το 2050».

Δείτε την Ολοκληρωμένη Πρόταση της ΕΛΕΤΑΕΝ

Δείτε την Πρόταση από την ιστοσελίδα της ΕΛΕΤΑΕΝ

Δείτε το Δελτίο Τύπου σε pdf

Δείτε φωτογραφίες από την ανοιχτή συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΛΕΤΑΕΝ με τα μέλη της, την 14.11.2018 με θέμα τις διαδικασίες αδειοδότησης