Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ προς το ΥΠΕΝ για τα ώριμα έργα Eletaen Team 11 Νοεμβρίου, 2020

Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ προς το ΥΠΕΝ για τα ώριμα έργα

Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2020

Επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη απέστειλε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου η ΕΛΕΤΑΕΝ αναφορικά με την ανάγκη λήψης μέτρων για τη διασφάλιση της υλοποίησης ώριμων έργων Α.Π.Ε.

Μεταξύ άλλων, μέσω της επιστολής η ΕΛΕΤΑΕΝ πρότεινε:

α) τα αιτήματα που αφορούν τα έργα Α.Π.Ε. που έχουν επιλεγεί σε διαγωνισμό ή έχουν παράσχει την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή κατά την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, να εξετάζονται κατά προτεραιότητα από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες (και ειδικά όσον αφορά τροποποίηση Βεβαίωσης Παραγωγού, να μπορούν να υποβάλλονται οποτεδήποτε, εντός ή εκτός κύκλου, ασχέτως του περιεχομένου τους), και

β) άλλα έργα που δεν έχουν επιτύχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο ωριμότητας (π.χ. δεν έχουν λάβει ΑΕΠΟ ή έχουν λάβει πρόσφατα Βεβαίωση Παραγωγού) να μην λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των αιτημάτων αυτών. Συναφώς, με την αποδοχή των αιτημάτων που αφορούν τα έργα που έχουν επιτύχει σε διαγωνισμό ή έχουν κάνει αποδεκτή ΟΠΣ, τα αιτήματα ή και οι εκδοθείσες άδειες ή γνωμοδοτήσεις των ανώριμων έργων να προσαρμόζονται καταλλήλως.

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΔΩ

Η επιστολή στάλθηκε συνέχεια προηγούμενων παρεμβάσεων για το ίδιο θέμα την 29.7.2020  (Δείτε ΕΔΩ) και την 4.3.2020 (Δείτε ΕΔΩ)