Επιστολή για την προτεραιότητα εξέτασης αιτημάτων τροποποίησης σχεδιασμού Eletaen Team 4 Μαρτίου, 2020

Επιστολή για την προτεραιότητα εξέτασης αιτημάτων τροποποίησης σχεδιασμού

Τετάρτη, 4 Μαρτίου  2020

Με επιστολή της στο ΥΠΕΝ η ΕΛΕΤΑΕΝ διαπιστώνει ότι σε μερικές περιπτώσεις η ολοκλήρωση της αδειοδότησης των τροποποιήσεων  έργων που έχουν επιτύχει σε διαγωνισμό και έχουν καταβάλει τις σχετικές εγγυήσεις, καθυστερεί ή και καθίσταται αδύνατος επειδή έχουν υποβληθεί εν τω μεταξύ αιτήσεις ή έχουν εκδοθεί άδειες ή γνωμοδοτήσεις για άλλα έργα σε παρακείμενες θέσεις ή στην ευρύτερη περιοχή χωροθέτησης των έργων που έχουν επιλεγεί από διαγωνισμό. Προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη υλοποίηση των έργων των διαγωνισμών, προτείνεται (α) τα αιτήματα τροποποίησης που τα αφορούν να εξετάζονται κατά προτεραιότητα και (β) άλλα έργα που δεν έχουν επιτύχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο ωριμότητας να μη λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των αιτημάτων αυτών.

Αν δεν υιοθετηθεί το πνεύμα αυτό υφίσταται ο κίνδυνος να μην υλοποιηθούν έγκαιρα ή να μην αριστοποιηθεί ο σχεδιασμός και η παραγωγικότητα ώριμων επενδύσεων που έχουν επιτύχει σε διαγωνισμό, προκειμένου να προστατευθούν έργα που είναι ανώριμα και έχουν πολύ λιγότερες  πιθανότητες υλοποίησης στο μέλλον. Και μάλιστα σε βάρος των ώριμων έργων για τα οποία υπάρχουν υποχρεώσεις που δυνητικά προκαλούν δυσβάτακτο κόστος στους επενδυτές (ρήτρες, εγγυοδοσία κ.α.).

Όμοια ισχύουν και για τα έργα που έχει ήδη ξεκινήσει η κατασκευή τους.

Δείτε την επιστολή ΕΔΩ