Δελτίο Τύπου: Θεσπίστηκε ο νέος, επείγων Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Οι Ανανεώσιμες υπηρετούν υπέρτατο δημόσιο συμφέρον Eletaen Team 22 Δεκεμβρίου, 2022

Δελτίο Τύπου: Θεσπίστηκε ο νέος, επείγων Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Οι Ανανεώσιμες υπηρετούν υπέρτατο δημόσιο συμφέρον

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θεσπίστηκε ο νέος, επείγων Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Οι Ανανεώσιμες υπηρετούν υπέρτατο δημόσιο συμφέρον

 

Για πρώτη φορά σε ένα νομικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσπίζεται ο χαρακτηρισμός των Α.Π.Ε. ως έργων υπέρτατου δημοσίου συμφέροντος. Πρόκειται για τον Κανονισμό που ενέκρινε το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στη συνεδρίαση της 19.12.2022.

Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό τα έργα Α.Π.Ε. που υπηρετούν υπέρτατο δημόσιο συμφέρον, έχουν προτεραιότητα (δηλαδή μεγαλύτερη βαρύτητα) όταν σταθμίζονται σε σχέση με άλλα νομικά αγαθά όπως είναι η προστασία της βιοποικιλότητας (άρ. 2, παρ. 2).

Φυσικά, τα έργα οφείλουν να λαμβάνουν κατάλληλα και επαρκή μέτρα για τη διατήρηση ή αποκατάσταση των πληθυσμών των διαφόρων ειδών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ακόμα και αν διαπιστώνονται επιπτώσεις σε μεμονωμένα άτομα ή ομάδες ατόμων που ανήκουν σε προστατευόμενα είδη (π.χ. πουλιά), το έργο Α.Π.Ε. πρέπει να γίνεται εφόσον o πληθυσμός του είδους παραμένει σε ικανοποιητικό επίπεδο.

To κείμενο του Κανονισμού εξηγεί τους λόγους για αυτό: «Η γρήγορη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί να βοηθήσει στον μετριασμό των επιπτώσεων της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης, διαμορφώνοντας μια άμυνα ενάντια στις ενέργειες της Ρωσίας. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να αντισταθμίσουν σημαντικά την μετατροπή της ενέργειας σε όπλο από τη Ρωσία, με την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού της Ένωσης, τη μείωση της αστάθειας στην αγορά και τη μείωση των τιμών της ενέργειας.».

– Δείτε το νέο Κανονισμό εδώ:

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16238-2022-INIT/en/pdf

–  Δείτε παλαιότερη ανακοίνωσή μας για το θέμα στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://eletaen.gr/d-t-eletaen-metra-ektaktis-anagkis-ee/

– Δείτε το παρόν Δελτίο Τύπου ΕΔΩ.