Δελτίο Τύπου: Ζητείται ισοτιμία (τουλάχιστον) Eletaen Team 22 Ιουλίου, 2019

Δελτίο Τύπου: Ζητείται ισοτιμία (τουλάχιστον)

Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ζητείται ισοτιμία (τουλάχιστον):

Οι θερμικοί σταθμοί απολαμβάνουν πολύ πιο ευνοϊκό καθεστώς αδειοδότησης από τα αιολικά πάρκα

Απαιτείται συστηματική δουλειά για την επιτάχυνση της αδειοδότησης των Α.Π.Ε. αλλά και μερικές άμεσες ενέργειες που θα στείλουν τα ορθά μηνύματα

Την άμεση κατάργηση του τέλους διακράτησης αδειών παραγωγής και την κατά προτεραιότητα επιτάχυνση των διαδικασιών τροποποίησης της αδειοδότησης Α.Π.Ε. που έχουν υπογράψει ΣΕΔΠ ή είναι υπό κατασκευή, ζητά η ΕΛΕΤΑΕΝ ως δύο βραχυπρόθεσμα μέτρα για το πλαίσιο αδειοδότησης των έργων Α.Π.Ε.

Το συνολικό αυτό πλαίσιο είναι πιο ασφυκτικό σε σχέση με αυτά που ισχύουν για τους θερμικούς σταθμούς.

Μετά και τις πρόσφατες αδειοδοτήσεις νέων θερμικών σταθμών στην Ελλάδα, υπάρχουν 20 θερμικοί σταθμοί συνολικής ισχύος 8.210MW που διαθέτουν άδεια παραγωγής και οι οποίοι δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία ούτε κατασκευάζονται.

Οι 18 σχεδιάζονται με καύσιμο Φυσικό Αέριο και έχουν συνολική αδειοδοτημένη ισχύ 7.300MW και οι 2 με καύσιμο Λιγνίτη με συνολική αδειοδοτημένη ισχύ 910MW.

Οι θερμικοί σταθμοί στην Ελλάδα έχουν πολύ πιο ευνοϊκό καθεστώς αδειοδότησης από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.).

Ενδεικτικά:

  1. Λαμβάνουν άδεια παραγωγής σε ελάχιστους μήνες. Ταχύτερα από το 1/3 του χρόνου που απαιτείται για τις Α.Π.Ε.
  2. Δεσμεύουν ηλεκτρικό χώρο στο δίκτυο χωρίς να απαιτείται να έχουν λάβει προηγουμένως περιβαλλοντική άδεια ΑΕΠΟ, όπως οι Α.Π.Ε.
  3. Για τη δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου δεν απαιτείται η χορήγηση εγγυητικής επιστολής, όπως απαιτείται για τις Α.Π.Ε.
  4. Δεν φορολογούνται για τα χρόνια που καθυστερεί η υλοποίησή τους, όπως συμβαίνει με τους σταθμούς Α.Π.Ε. που υποχρεώνονται να καταβάλουν κάθε έτος το επαχθές τέλος διακράτησης άδειας παραγωγής.

Αν οι ανωτέρω 20 θερμικοί σταθμοί, υποχρεώνονταν να καταβάλουν αυτό το τέλος όπως και τα αιολικά πάρκα, θα είχαν ήδη καταβάλει 19,3 εκατομμύρια ευρώ.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ προσδοκά ότι η νέα Κυβέρνηση θα εργαστεί συστηματικά για την ριζική απλοποίηση του αδειοδοτικού πλαισίου των Α.Π.Ε. Δεν υπάρχουν μαγικές και άμεσες λύσεις. Χρειάζεται συστηματική δουλειά σε πνεύμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τον κλάδο ώστε σε ελάχιστους μήνες να υπάρχουν απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Χρειάζονται όμως επίσης μερικές άμεσες ενέργειες που θα στείλουν τα ορθά μηνύματα.

Ενδεικτικά:

  1. Να νομοθετηθεί η κατάργηση του τέλους διακράτησης αδειών παραγωγής.
    Πέραν του γεγονότος ότι κάτι τέτοιο δεν υφίσταται για τους θερμικούς σταθμούς, το σημαντικότερο είναι ότι το τέλος αυτό αποτελεί μια επαχθή φορολόγηση των επιχειρήσεων: Οι Α.Π.Ε. ποινολογούνται κάθε έτος, για όσο χρόνο δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η αδειοδότησή τους, εξαιτίας -προφανώς- του περίπλοκου και αναποτελεσματικού αδειοδοτικού πλαισίου και του τρόπου που αυτό εφαρμόζεται από την Πολιτεία.
  1. Να δοθεί προτεραιότητα στην επιτάχυνση των διαδικασιών που αφορούν τα πλέον ώριμα αιολικά πάρκα που έχουν υπογράψει ΣΕΔΠ ή είναι υπό κατασκευή, τα οποία στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης του σχεδιασμού πρέπει να τροποποιήσουν την αδειοδότησή τους.
    Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η διαδικασία τροποποίησης των υπογεγραμμένων Συμβάσεων Σύνδεσης που πρέπει να απλοποιηθεί ριζικά και να επιταχυνθεί.

Μπορείτε να δείτε το Δελτίο Τύπου σε pdf ΕΔΩ