Στρατηγικό κείμενο πολιτικής και θέσεων | Ιούνιος 2019 Eletaen Team 31 Ιουλίου, 2019

Στρατηγικό κείμενο πολιτικής και θέσεων | Ιούνιος 2019

Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2019

Το επικαιροποιημένο στρατηγικό κείμενο πολιτικής και θέσεων για την προώθηση της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ την 31.7.2019. Το κείμενο συνοψίζει ήδη επεξεργασμένες και ανακοινωμένες θέσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ σε όλα τα θέματα που αφορούν την αιολική ενέργεια ως ακολούθως:

1]      Στόχοι Α.Π.Ε. 2030 και μετά

2]      Ανταγωνιστικές διαδικασίες Α.Π.Ε.

 • Σταδιακή μείωση του ρυθμιστικού επιπέδου ανταγωνισμού και αύξηση του ρυθμού διενέργειας των διαγωνισμών
 • Πιο συγκεκριμένο και λεπτομερές χρονοδιάγραμμα διαγωνισμών και μετά το 2020
 • Μηχανισμός αξιολόγησης : Μέτρο της επιτυχίας είναι η επίτευξη των στόχων
 • Άλλες διορθωτικές παρεμβάσεις

3]      Λειτουργία της νέας αγοράς ηλεκτρισμού

 • Προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι νέες Α.Π.Ε. αποκτούν πλήρεις υποχρεώσεις αγοράς
 • Μόνιμος Μηχανισμός Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος
 • Παράταση της μεταβατικής περιόδου αποζημίωσης των εν λειτουργία έργων με ΣΕΔΠ

4]      Ειδικός Λογαριασμός Α.Π.Ε. – Πληρωμές

5]      Αποτελεσματικές διαδικασίες αδειοδότησης

 • Άδεια Παραγωγής
 • Περιβαλλοντική και λοιπή αδειοδότηση – Άδεια Εγκατάστασης
 • Σύνδεση στο δίκτυο – Συμβάσεις σύνδεσης
 • Κατάργηση του τέλους διακράτησης αδειών παραγωγής
 • Άλλες αλλαγές στην αδειοδοτική διαδικασία λόγω διαγωνισμών
 • Παράταση ωφέλιμου χρόνου ζωής αιολικών εγκαταστάσεων (Life time extension)
 • Σχεδιασμός για το μέλλον

6]      Οδικός χάρτης για μεγάλες επενδύσεις Α.Π.Ε.

 • Μεγάλα συγκροτήματα χερσαίων αιολικών πάρκων (σε νησιά, βραχονησίδες και ηπειρωτική χώρα)
 • Θαλάσσια αιολικά πάρκα (περιλαμβανομένων των πλωτών ανεμογεννητριών)

7]      Εγχώριες και διεθνείς διασυνδέσεις

8]      Αποθήκευση (κεντρική και διεσπαρμένη) – Υβριδικοί σταθμοί

9]      Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Α.Π.Ε.

10]    Εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε περιοχές του δικτύου Natura 2000

11]    Μικρές Ανεμογεννήτριες

12]    Έρευνα και Καινοτομία

13]    Ενημέρωση και επικοινωνία

Τελική πρόταση: Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στο Σύνταγμα της Ελλάδας

Δείτε το στρατηγικό κείμενο πολιτικής και θέσεων της ΕΛΕΤΑΕΝ, Ιούνιος 2019