Δελτίο Τύπου για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα Eletaen Team 1 Νοεμβρίου, 2023

Δελτίο Τύπου για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα

Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

με αφορμή την δημόσια ανακοίνωση
του Εθνικού Προγράμματος για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα 

Μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα

 

Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας ΕΛΕΤΑΕΝ χαιρετίζει την ανακοίνωση του Εθνικού Προγράμματος για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα (ΥΑΠ)[1] από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και την ΕΔΕΥΕΠ[2]. Το Εθνικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις περιοχές των ελληνικών θαλασσών που φαίνονται κατάλληλες για να υποδεχθούν ΥΑΠ. Μετά τη δημόσια ανακοίνωσή του, το Πρόγραμμα θα υποβληθεί σε στρατηγική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και θα εγκριθεί με ΚΥΑ.

Σύμφωνα με τον προκαταρκτικό ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, ο στόχος για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα (ΥΑΠ) είναι 1.900 MW το 2030 και 6.200 MW το 2035. Ο στόχος για το 2050 είναι 17.300 MW. H επίτευξη αυτών των στόχων απαιτεί σημαντικές επενδύσεις: πάνω από 6 δις € έως το 2030 και πάνω από 28 δις € έως το 2050. Οι επενδύσεις αυτές μπορεί και αναμένεται να έχουν  υψηλή ελληνική προστιθέμενη αξία (σχεδόν 67%).

Η αποτελεσματική εφαρμογή στην πράξη του Εθνικού Προγράμματος για τα ΥΑΠ που ανακοινώθηκε συνιστά ευκαιρία για την πολιτεία και την κοινωνία. Η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει την εμπειρία από τον τρόπο ανάπτυξης των χερσαίων αιολικών τα τελευταία 30 χρόνια και να διδαχθεί από τα λάθη και τα σωστά που έχουν γίνει.

Απαιτούνται δράσεις σε 6 άξονες:

  1. H διαμόρφωση ενός ευέλικτου συστήματος αδειοδότησης, με βάση τις πρόνοιες της ευρωπαϊκής νομοθεσίας του σχεδίου REPowerEU, που θα διασφαλίσει ότι οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές και τα έργα τους, όταν επιλεγούν, δεν θα αντιμετωπίσουν ένα κυκεώνα γραφειοκρατίας και καθυστερήσεων.
  2. Η ταχεία προώθηση των διεθνών διασυνδέσεων της χώρας, προκειμένου το πλούσιο αιολικό δυναμικό του Αιγαίου να αποτελέσει απαραίτητο πυλώνα για την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης. Πρωτοβουλίες, όπως ο Green Aegean Interconnector[3], πρέπει να ενισχυθούν σε υψηλότατο επίπεδο.
  3. Η κατάρτιση ενός ειδικού και στοχευμένου προγράμματος ενίσχυσης επενδύσεων σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Έτσι η χώρα μπορεί να επιδιώξει να εξυπηρετεί όχι μόνο τα δικά της ΥΑΠ αλλά και τα ΥΑΠ της περιοχής της ανατολικής Μεσογείου.
  4. Εξαντλητικός και διαρκής διάλογος με την κοινωνία, τις τοπικές αυτοδιοικήσεις και τις επαγγελματικές ενώσεις που εμπλέκονται με το θαλάσσιο χώρο, προκειμένου να εξηγηθούν τα οφέλη και να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και έγκυρα ανησυχίες και ερωτήματα που πάντοτε προκύπτουν.
  5. Η κατάρτιση σε υψηλό επίπεδο, και η υλοποίηση ενός οδικού χάρτη για την αξιοποίηση του πλούσιου αιολικού δυναμικού σε όλο το Αιγαίο Πέλαγος, με βάση το διεθνές δίκαιο.
  6. Η ενίσχυση από την Πολιτεία της ΕΔΕΥΕΠ με περισσότερους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους προκειμένου να κινηθεί ακόμα πιο γρήγορα προς το στόχο.

Ιδίως τονίζεται ότι για να μεγιστοποιηθούν τα  αναπτυξιακά οφέλη για την Ελλάδα, η ανάπτυξη των ΥΑΠ πρέπει να συνοδευθεί με την ανάπτυξη μιας εγχώριας εφοδιαστικής αλυσίδας που θα εμπλέκει παραδοσιακούς και νέους τομείς της οικονομίας μας, όπως ναυπηγεία, λιμάνια, βιομηχανίες καλωδίων, τσιμέντου και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, βιομηχανίες μετάλλων και μεταλλικών κατασκευών, μεταφορές, ναυτιλία, υπηρεσίες κλπ.

Για αυτό η ΕΛΕΤΑΕΝ, σε συνεργασία με τη Νορβηγική Ένωση Υπεράκτιας Αιολικής Ενέργειας (Norwegian Offshore Wind), οργανώνει ένα διήμερο σχετικών δράσεων και εκδηλώσεων[4]. Συγκεκριμένα, το πρωί της Πέμπτης 23ης  Νοεμβρίου 2023, οργανώνεται στις εγκαταστάσεις της OTE Academy στο Μαρούσι συνέδριο -με ελεύθερη είσοδο για το κοινό- για την εφοδιαστική αλυσίδα των ΥΑΠ. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας και την επομένη, θα πραγματοποιηθούν κοινή συνάντηση εργασίας και κατ’ ιδίαν συναντήσεις ελληνικών και νορβηγικών επιχειρήσεων με σκοπό τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την αναζήτηση συνεργειών.

Με αφορμή την ανακοίνωση του Εθνικού Προγράμματος για τα ΥΑΠ, ο Πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ κ. Παναγιώτης Λαδακάκος δήλωσε:

«Η ανακοίνωση του Εθνικού Προγράμματος για τα ΥΑΠ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την εφαρμογή του νόμου που ψήφισε το προηγούμενο καλοκαίρι η Ελληνική Βουλή. Η ελληνική και η διεθνής επενδυτική κοινότητα κοιτούν στη χώρα μας και προσδοκούν την ταχεία υλοποίησή του.

Τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, μαζί με τα χερσαία αιολικά πάρκα και τις άλλες ανανεώσιμες, μπορούν να κάνουν την Ελλάδα εξαγωγό καθαρής ενέργειας. Αυτό θα προσφέρει σημαντικά οικονομικά και αναπτυξιακά οφέλη και θα ενισχύει την ενεργειακή μας ανεξαρτησία και το γεωστρατηγικό ρόλο της πατρίδας μας προς όφελος της ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή.

Πάνω από όλα, τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα μπορεί να προσφέρουν μεγάλες ποσότητες καθαρής ενέργειας που είναι απαραίτητη για την κλιματική ουδετερότητα και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης».

Σημειώσεις για τους συντάκτες

[1]   Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα (ΥΑΠ) είναι τα αιολικά πάρκα που εγκαθίστανται στη θάλασσα, δηλαδή πέραν της ακτής (offshore). Τα ΥΑΠ μπορεί να θεμελιώνονται στον πυθμένα εάν το βάθος της θάλασσας είναι σχετικά μικρό (έως 50 μέτρα περίπου), είτε να αποτελούνται από πλωτές ανεμογεννήτριες εάν τα βάθη είναι μεγαλύτερα.

[2]   H ΕΔΕΥΕΠ, η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων, είναι ο δημόσιος φορέας που έχει, από τη νομοθεσία, αναλάβει να προεπιλέξει και αναπτύξει έως ένα βαθμό τις ευρύτερες περιοχές των ελληνικών θαλασσών όπου είναι δυνατό να εγκατασταθούν υπεράκτια αιολικά πάρκα (ΥΑΠ).

[3]   Ο Green Aegean Interconnector (GAI) είναι το έργο της ηλεκτρικής “λεωφόρου” από την  Ελλάδα προς τη κεντρική και βόρεια Ευρώπη που προωθεί ο ΑΔΜΗΕ.

[4]    Λεπτομέρειες για το συνέδριο και τις επιχειρηματικές δράσεις του διημέρου για την εφοδιαστική αλυσίδα για τα ΥΑΠ μπορεί να βρεθούν στο δικτυακό τόπο της ΕΛΕΤΑΕΝ https://eletaen.gr/workshop-offshore-wind-in-greece-prospects-challenges-for-the-supply-chain-a-sustainable-growth/

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου σε pdf ΕΔΩ

Μπορείτε να δείτε το Εθνικό Πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της ΕΔΕΥΕΠ ΕΔΩ