Δελτίο Τύπου: Νέα έκθεση για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τη Βιοποικιλότητα από το Διεθνή Οργανισμό Διατήρησης της Φύσης Eletaen Team 17 Μαρτίου, 2021

Δελτίο Τύπου: Νέα έκθεση για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τη Βιοποικιλότητα από το Διεθνή Οργανισμό Διατήρησης της Φύσης

Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2021

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νέα έκθεση για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τη Βιοποικιλότητα από το Διεθνή Οργανισμό Διατήρησης της Φύσης

Μια νέα έκθεση για τη σημασία της Αιολικής Ενέργειας στην προστασία της Βιοποικιλότητας και για τους τρόπους που Βιοποικιλότητα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορεί να συνυπάρξουν, δημοσιοποίησε πρόσφατα ο Διεθνής Οργανισμός Διατήρησης της Φύσης (International Union for Conservation of Nature, IUCN). Η έκθεση με τίτλο «Μετριασμός των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας – Mitigating biodiversity impacts associated with solar and wind energy development» περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές, οδηγίες και συμβουλές που απευθύνονται κυρίως στους επενδυτές, μελετητές και όσους λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σε χερσαία και θαλάσσια αιολικά πάρκα και σε ηλιακά συστήματα.

Σύμφωνα με την έκθεση:

  • Η κάλυψη των αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών του πλανήτη και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, είναι συνυφασμένες με την ανάπτυξη μεγαλύτερης κλίμακας έργων Α.Π.Ε.,
  • Οι επενδυτές πρέπει να προσέχουν ώστε τα έργα Α.Π.Ε. που αναπτύσσουν, να μην δημιουργούν άθελά τους κινδύνους για τη φύση και τα οικοσυστήματα. Ο ορθός σχεδιασμός και ο έγκαιρος προσδιορισμός των επιπτώσεων είναι αποτελεσματικά εργαλεία για την επίτευξη της κατάλληλης χωροθέτησης των έργων. Για αυτό οι επενδυτές θα πρέπει να αποφεύγουν περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας. Άλλα μέτρα που συνιστώνται από τις οδηγίες περιλαμβάνουν τη χρήση τεχνολογίας για την προσωρινή παύση λειτουργίας επιλεγμένων ανεμογεννητριών για την προστασία των πτηνών και άλλων ειδών όταν διαπιστώνεται κίνδυνος από παρατηρητές πεδίου, ή βάσει εικόνας ή ραντάρ.
  • Οι νέες οδηγίες παρέχουν συμβουλές για την προστασία της βιοποικιλότητας καθ ‘όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου, δηλαδή τον αρχικό σχεδιασμό, την κατασκευή, την λειτουργία και την απεγκατάσταση. Προσφέρουν ένα πλαίσιο για την εφαρμογή μιας ιεραρχίας μέτρων μετριασμού (αποφυγή, ελαχιστοποίηση, αποκατάσταση και αντιστάθμιση) των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα.
  • Οι οδηγίες προσφέρουν επίσης προτάσεις για τους επενδυτές και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για το πώς μπορούν να διαδραματίσουν και άλλους θετικούς ρόλους, π.χ. μέσω της αποκατάστασης υποβαθμισμένων οικοτόπων.

Η δημοσίευση της έκθεσης προέκυψε από μια κοινή προσπάθεια μεταξύ του IUCN και του The Biodiversity Consultancy, σε συνεργασία με τους περιβαλλοντικούς οργανισμούς μέλη της IUCN καθώς και εταιρείες ενέργειας όπως η Électricité de France (EDF), η Energias de Portugal (EDP) και η Shell, ενώ ανάμεσα στους οργανισμούς στελέχη των οποίων συνεισέφεραν στην έκθεση περιλαμβάνονται η ευρωπαϊκή ένωση αιολικής ενέργειας WindEurope και το Δίκτυο για τις Α.Π.Ε. REN21.

Δείτε την έκθεση στους ακόλουθους συνδέσμους:
https://portals.iucn.org/library/node/49283
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2021-004-En.pdf

Μπορείτε να δείτε το Δελτίο Τύπου σε pdf ΕΔΩ.