Βασικό κείμενο θέσεων ΕΛΕΤΑΕΝ | Μάρτιος 2017 Eletaen Team 10 Μαρτίου, 2017

Πλαίσιο Δράσεων για την Ανάπτυξη της Αιολικής Ενέργειας σε μια Υγιή Ηλεκτρική Αγορά

ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ

  • Χρηματοδότηση και πληρωμές
  • Ειδικός Λογαριασμός Α.Π.Ε.
  • Μηχανισμός στήριξης – Διαγωνισμοί
  • Αδειοδοτικά θέματα
  • Υποδομές
  • Α.Π.Ε. και περιβάλλον
  • Μικρές Ανεμογεννήτριες
  • Συνολική Ηλεκτρική Αγορά
  • Καινοτομία και Τεχνολογία