Υπόμνημα για τα θέματα δασικής νομοθεσίας Eletaen Team 14 Απριλίου, 2021

Υπόμνημα για τα θέματα δασικής νομοθεσίας

Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021

Επιστολή και Υπόμνημα στο Υπουργείο ΠΕΝ για τα θέματα της δασικής νομοθεσίας υπέβαλε η ΕΛΕΤΑΕΝ.

O ρόλος των δασικών υπηρεσιών στην ανάπτυξη των Α.Π.Ε. και ειδικά της αιολικής ενέργειας, είναι σημαντικός και διαρκής, αφού οι δασικές υπηρεσίες εμπλέκονται σε πάρα πολλές και διαφορετικές φάσεις, σε όλη τη διάρκεια ανάπτυξης, μελέτης και αδειοδότησης ενός έργου Α.Π.Ε.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • η γνωμοδότηση για την έγκριση επέμβασης που ενσωματώνεται στην ΑΕΠΟ,
  • η έκδοση της Πράξης Πληροφοριακού Χαρακτήρα,
  • η έγκριση τεχνικών μελετών οδοποιίας,
  • η έγκριση και επίβλεψη εκτέλεσης μελετών αποκατάστασης,
  • ο καθορισμός των αντισταθμιστικών αναδασώσεων ή δασοτεχνικών έργων και την έγκριση και επίβλεψη εκτέλεσης των σχετικών μελετών,
  • η έκδοση του πρωτοκόλλου εγκατάστασης.

Πρόκειται για ένα τεράστιο όγκο υποχρεώσεων που στην πράξη δημιουργεί καθυστερήσεις και μερικές φορές θέτει σε κίνδυνο τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης για τα οποία έχουν δεσμευθεί οι επενδυτές.

Για αυτό απαιτείται γενναία και σημαντική ενίσχυση του προσωπικού των δασικών υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα.

Περαιτέρω απαιτείται σημαντική ελάφρυνση του βάρους που φέρουν οι δασικές υπηρεσίες χωρίς να θιγεί η ουσία της προστασίας και του ρόλου που επιτελούν. Προς την κατεύθυνση αυτή χρειάζονται θεσμικές παρεμβάσεις σε όλο το πλέγμα των σχετικών διαδικασιών και επ’ αυτών περιλαμβάνονται προτάσεις στο σχετικό Υπόμνημα.

Δείτε την επιστολή ΕΔΩ

Δείτε το υπόμνημα ΕΔΩ

Δείτε την παλαιότερη επιστολή της 2/4/2021 ΕΔΩ