Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ στο ΥΠΕΝ για τον υπολογισμό ανταλλάγματος χρήσης για εγκατάσταση έργων Α.Π.Ε. σε δασικές εκτάσεις Eletaen Team 2 Απριλίου, 2021

Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ στο ΥΠΕΝ για τον υπολογισμό ανταλλάγματος χρήσης για εγκατάσταση έργων Α.Π.Ε. σε δασικές εκτάσεις

Παρασκευή, 2 Απριλίου 2021

Επιστολή προς την Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠ.ΕΝ. απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ, σχετικά με την έκδοση σχετικής εγκυκλίου προς τις δασικές υπηρεσίες για τον υπολογισμό ανταλλάγματος χρήσης, για την εγκατάσταση έργων Α.Π.Ε. σε δασικές εκτάσεις.

Δείτε την επιστολή ΕΔΩ