Συμμετοχή στη διαβούλευση για το σχέδιο νόμου: «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, (…), θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (…)» Eletaen Team 12 Ιουλίου, 2022

Συμμετοχή στη διαβούλευση για το σχέδιο νόμου: «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, (…), θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (…)»

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2022

Επιστολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ καταθέτοντας τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις του κλάδου στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, (…), θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (…)»

Οι παρατηρήσεις αφορούν:

– Το άρθρο 4 για την διαδικασία τροποποίησης υφιστάμενων ΑΕΠΟ, που είναι εξαιρετικά σημαντικό εξαιτίας της μεγάλης επιβάρυνσης της διαδικασίας αυτής κατά τα τελευταία 2 έτη.

– Το άρθρο 13 για τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες και τα ΠΔ, στο οποίο επικεντρωνόμαστε σε μια μόνο από τις πάγιες θέσεις που έχουμε εκφράσει κατά το παρελθόν (π.χ. όταν θεσπίστηκαν οι σχετικές διατάξεις πριν 2 έτη).

-Τα άρθρα 59 -75 για το πλαίσιο ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων (ΥΑΠ).

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΔΩ

Δείτε τη συμπληρωματική επιστολή της 18.7.2022 ΕΔΩ