Οι ομάδες – 7ο Τουρνουά 5Χ5 Αίολος 2016 Eletaen Team 16 Ιουνίου, 2016

Οι ομάδες – 7ο τουρνουά 5Χ5 Αίολος 2016

                                                                   ABB

 EDF E.N. HELLAS

                                                                      ENEL GREEN POWER HELLAS

                                                            ENERCON

                                                            LAHMEYER

                                                             EREN HELLAS ΑΕ

                                                                   EUNICE ENERGY GROUP

                                                                                   FACETS

                                                                                     PHOTOVOLTAIC

                                                                                 TERNA