Επιστολή στο ΥΠΕΝ για το ειδικό τέλος 1,7 υπέρ των ΟΤΑ Eletaen Team 5 Οκτωβρίου, 2020

Επιστολή στο ΥΠΕΝ για το ειδικό τέλος 1,7 υπέρ των ΟΤΑ

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2020

Η ΕΛΕΤΑΕΝ απέστειλε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στο Υπουργείο Εσωτερικών επιστολή με την οποία προτείνει την απόσυρση της διάταξης που επιτρέπει την αξιοποίηση του ειδικού τέλους υπέρ ΟΤΑ για δαπάνες των ΟΤΑ, οι οποίες δεν αφορούν άμεσα τις τοπικές κοινότητες (όπως  προβλέπεται έως τώρα).

Η επιστολή εκφράζει τον προβληματισμό της ΕΛΕΤΑΕΝ καθώς με αυτή τη διάταξη δίνεται η δυνατότητα στους δήμους να παρεκκλίνουν από όσα προβλέπει σήμερα ο νόμος (ν. 3468/2006, άρ. 25), που τους υποχρεώνει με τους πόρους αυτούς:

  • να εκτελούν περιβαλλοντικές δράσεις, έργα τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης κατά προτεραιότητα στις τοπικές κοινότητες όπου βρίσκονται οι σταθμοί,
  • να τα σηματοδοτούν ώστε να αναδεικνύεται η συμβολή των Α.Π.Ε. σε αυτά,
  • να υποβάλλουν ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις στον Υπουργό ΠΕΝ και τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.

Επισημαίνεται επίσης ότι η εισαγόμενη διάταξη αυτή έχει ήδη προκαλέσει και όχι αδικαιολόγητα αισθήματα αδικίας και αναστάτωσης σε κατοίκους κοινοτήτων που φιλοξενούν αιολικά πάρκα, οι οποίοι νοιώθουν αιφνιδιασμένοι και αντιμέτωποι με αποφάσεις που δεν τους εξηγήθηκαν και που, ως τέτοιες,  θίγουν την αξιοπιστία του κράτους.

Στο πλαίσιο αυτό  η ΕΛΕΤΑΕΝ κάλεσε:

  • τη Κυβέρνηση να αποσύρει και τα κόμματα να μην υπερψηφίσουν την προτεινόμενη διάταξη,
  •  τη Κυβέρνηση να επιταχύνει την απόδοση των πόρων που παρακρατούνται από τους σταθμούς Α.Π.Ε. στους οικιακούς καταναλωτές και τους ΟΤΑ,
  •  το ΥΠΕΝ να δημοσιεύει τις εκθέσεις του ν. 3468/2006 των ΟΤΑ που περιλαμβάνουν τις δράσεις και έργα που υλοποιήθηκαν από τους πόρους αυτούς ώστε η τοπική κοινωνία να γνωρίζει το ύψος των κονδυλίων και τον τρόπο αξιοποίησής των.

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΔΩ