Δελτίο Τύπου: Για το ειδικό τέλος 1,7% υπέρ των ΟΤΑ Eletaen Team 6 Οκτωβρίου, 2020

Δελτίο Τύπου: Για το ειδικό τέλος 1,7% υπέρ των ΟΤΑ

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Να αποσυρθεί η διάταξη που επιτρέπει την αξιοποίηση του ειδικού τέλους υπέρ ΟΤΑ για δαπάνες που δεν αφορούν άμεσα τις τοπικές κοινότητες, όπως προβλέπεται έως τώρα

Τα αιολικά πάρκα προσφέρουν σημαντικά στις τοπικές κοινωνίες. Ανάμεσα στα οφέλη που αποδίδουν, περιλαμβάνεται και το θεσμοθετημένο από το νόμο ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ. Το τέλος αυτό παρακρατείται αυτόματα, ισούται με το 3% του κύκλου εργασιών των αιολικών πάρκων και αποδίδεται ως εξής (ν. 3468/2006, άρ. 25):

  • 1,7% στους ΟΤΑ εντός των οποίων λειτουργούν οι σταθμοί,
  • 1% στους οικιακούς καταναλωτές των τοπικών κοινοτήτων που φιλοξενούν τους σταθμούς,
  • 0,3% στο Πράσινο Ταμείο

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορεί να βρεθούν στο ειδικό κεφάλαιο της πρωτοβουλίας ask4wind https://ask4wind.gr/society-myth01/

Όμως, με το άρθρο 47 του σχεδίου νόμου για τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας κλπ. (που κατατέθηκε στη Βουλή την 29.9.2020), δίνεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ να χρησιμοποιούν για τρέχουσες ανάγκες τους, το ειδικό τέλος 1,7% που τους αποδίδεται. Δηλαδή τους δίνεται η δυνατότητα να παρεκκλίνουν από όσα προβλέπει σήμερα ο νόμος (ν. 3468/2006, άρ. 25), που τους υποχρεώνει με τους πόρους αυτούς:

  • να εκτελούν περιβαλλοντικές δράσεις, έργα τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης κατά προτεραιότητα στις τοπικές κοινότητες όπου βρίσκονται οι σταθμοί,
  • να τα σηματοδοτούν ώστε να αναδεικνύεται η συμβολή των Α.Π.Ε. σε αυτά,
  • να υποβάλλουν ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις στον Υπουργό ΠΕΝ και τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.

Έτσι, τα ποσά που έχουν παρακρατηθεί και θα συνεχίσουν να παρακρατούνται από τα αιολικά πάρκα μπορεί να χρησιμοποιούνται για σκοπούς που δεν αφορούν άμεσα τις τοπικές κοινότητες.

Αυτή η διάταξη είναι λανθασμένη και έχει δημιουργήσει αισθήματα αδικίας σε κατοίκους κοινοτήτων που φιλοξενούν αιολικά πάρκα. Για αυτό καλούμε:

  1. τη Κυβέρνηση να αποσύρει και τα κόμματα να μην υπερψηφίσουν την προτεινόμενη διάταξη,
  2. τη Κυβέρνηση να επιταχύνει την απόδοση στους οικιακούς καταναλωτές και τους ΟΤΑ, των πόρων που παρακρατούνται από τους σταθμούς Α.Π.Ε.,
  3. το ΥΠΕΝ να δημοσιεύει τις εκθέσεις του ν. 3468/2006 των ΟΤΑ που περιλαμβάνουν τις δράσεις και έργα που υλοποιήθηκαν από τους πόρους αυτούς ώστε η τοπική κοινωνία να γνωρίζει το ύψος των κονδυλίων και τον τρόπο αξιοποίησής των.

Σχετική επιστολή έχει αποστείλει η ΕΛΕΤΑΕΝ στην Κυβέρνηση και τους εισηγητές της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ.

Μπορείτε να δείτε την επιστολη ΕΔΩ

Μπορείτε να δείτε το Δελτίο Τύπου σε pdf ΕΔΩ