Επιστολή στο ΥΠΕΝ για την απόδοση τέλους 1% στους οικιακούς καταναλωτές Eletaen Team 9 Δεκεμβρίου, 2019

Επιστολή στο ΥΠΕΝ για την απόδοση τέλους 1% στους οικιακούς καταναλωτές

Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου  2019

Την ανάγκη για άμεση απόδοση στους δικαιούχους, των ποσών που έχουν ήδη παρακρατηθεί από τα αιολικά πάρκα επεσήμανε με επιστολή της στο ΥΠΕΝ η ΕΛΕΤΑΕΝ.  Τα ποσά αυτά αντιστοιχούν στο 1% του κύκλου εργασιών των εν λειτουργία αιολικών πάρκων και πρέπει να αποδοθούν στους οικιακούς καταναλωτές των κοινοτήτων που φιλοξενούν τα έργα προκειμένου να μειώσουν το ύψος των λογαριασμών ρεύματος. Η τελευταία φορά που αποδόθηκε το 1% στους κατοίκους ήταν τον Οκτώβριο 2017. Τότε είχε αποδοθεί το ποσό που αντιστοιχούσε στην παραγωγή της περιόδου από τον Ιούνιο 2010 έως το τέλος 2014 και ανερχόταν σε 17,7 εκατομμύρια ευρώ.

Περαιτέρω η ΕΛΕΤΑΕΝ καλεί το ΥΠΕΝ να αναζητήσει τις εκθέσεις που του υποβάλουν οι Ο.Τ.Α. και οι Γενικοί Γραμματείς των Περιφερειών για τον τρόπο αξιοποίησης του πρόσθετου τέλους 1,7% που επίσης παρακρατείται από τα αιολικά πάρκα και αποδίδεται στους τοπικούς δήμους. Με βάση τις εκθέσεις αυτές θα πρέπει να καταγραφούν τα έργα που έχουν εκτελεστεί από τους Ο.Τ.Α. χάρη στα αιολικά πάρκα στις περιοχές που τα φιλοξενούν.

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΔΩ

Δείτε το παλαιότερο Δελτίο Τύπου και τη στατιστική ανάλυση για την απόδοση των χρημάτων στους καταναλωτές τον Οκτώβριο 2017 ΕΔΩ