Επιστολή στον ΑΔΜΗΕ για Σύνδεση Χρηστών Eletaen Team 4 Μαΐου, 2012

Επιστολή στον ΑΔΜΗΕ για Σύνδεση Χρηστών

Επιστολή απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ στις 04/05/2012 στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) για να υποβάλει  σχόλια και τπαρατηρήσεις επί του κειμένου για τη «Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που ανακοίνωσε.

Δείτε την επιστολή στον ΑΔΜΗΕ

Δείτε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ