Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ στο ΥΠΕΝ για την αγορά εξισορρόπησης Eletaen Team 16 Δεκεμβρίου, 2020

Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ στο ΥΠΕΝ για την αγορά εξισορρόπησης

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2020

Τα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί στην αγορά εξισορρόπησης επισημαίνει σε επιστολή της η ΕΛΕΤΑΕΝ προς τον Υπουργό ΠΕΝ και τους αρμόδιους φορείς.

Μεταξύ άλλων η ΕΛΕΤΑΕΝ επισημαίνει:

  • η αγορά υπηρεσιών εξισορρόπησης είναι μια ρηχή αγορά χωρίς ικανό πλήθος συμμετεχόντων και συνεπώς με μειωμένο ανταγωνισμό,
  • ο εκτροχιασμός της αγοράς εξισορρόπησης δεν οφείλεται στις αποκλίσεις των Α.Π.Ε. οι οποίες είναι περί το 5% της παραγωγής τους, και μάλιστα παρά το ότι σήμερα η ενδοημερήσια αγορά επιτρέπει διορθώσεις μόνο μέχρι την 11η πρωινή κάθε ημέρας,
  • η απουσία ρευστότητας στην προθεσμιακή αγορά καθιστά αδύνατη την αντιστάθμιση των κινδύνων από τις διακυμάνσεις των τιμών των βραχυπρόθεσμων αγορών,
  • φαίνεται ότι έχουν υπάρξει αδυναμίες στο αλγόριθμο της αγοράς.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ ζητά:

  • έως την διαμόρφωση συνθηκών ανταγωνισμού (μέσω συμμετοχής στην αγορά εξισορρόπησης νέων πόρων όπως κατανεμόμενα χαρτοφυλάκια Α.Π.Ε., αποθήκευση, διαχείριση ζήτησης) και την αντιμετώπιση των ανωτέρω ζητημάτων, να θεσπισθούν χαμηλά όρια προσφορών στην αγορά εξισορρόπησης και ειδικά στην αγορά ενέργειας εξισορρόπησης, που να συνάδουν με τις αντίστοιχες προσφορές στην αγορά της επόμενης ημέρας,
  • να υπάρξει ρυθμιστική παρέμβαση που θα περιορίσει τα αυξημένα ποσά εγγυήσεων που αναγκάζεται να καταβάλει ο ΔΑΠΕΕΠ ως συμμετέχων στο Χρηματιστήριο Ενέργειας λόγω των πρόσφατων συνθήκων και τα οποία εν τέλει επιβαρύνουν τον ΕΛΑΠΕ.

Δείτε την επιστολή ΕΔΩ