Επιστολή στη ΡΑΕ για τη διαβούλευση για την αγορά εξισορρόπησης Eletaen Team 21 Δεκεμβρίου, 2020

Επιστολή στη ΡΑΕ για τη διαβούλευση για την αγορά εξισορρόπησης

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020

Την 17.12.2020 η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση πρόταση για τη θέσπιση ορίων στην υποβολή προσφορών για ανοδική και καθοδική Ενέργεια και Ισχύ Εξισορρόπησης για μεταβατικό χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

Με επιστολή της προς της ΡΑΕ και τις άλλες αρχές, η ΕΛΕΤΑΕΝ εξέφρασε τη συμφωνία της με την πρόταση της ΡΑΕ. Περαιτέρω, ζήτησε την ενίσχυσή της με πρόσθετα μέτρα:

  • να θεσπισθεί όριο ανοχής στις αποκλίσεις του ΔΑΠΕΕΠ,
  • να περιοριστούν σημαντικά τα αυξημένα ποσά εγγυήσεων που αναγκάζεται να καταβάλει ο ΔΑΠΕΕΠ ως συμμετέχων στο Χρηματιστήριο Ενέργειας,
  • να εξεταστεί η αναδρομική επιστροφή των υπερβολικών ποσών που ξεπερνούν τα όρια που θα θέσει η ΡΑΕ και που έχουν καταβληθεί εξαιτίας της κατάστασης που διαμορφώθηκε την τελευταία περίοδο.

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΔΩ

Δείτε την προηγούμενη επιστολή της 16.12.2020 ΕΔΩ