Επιστολή για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα πτωματοφάγα είδη

Τρίτη, 10 Αυγούστου 2020

Η ΕΛΕΤΑΕΝ συμμετείχε στη διαβούλευση με επιστολή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην οποία εκφράζει τις απόψεις της για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα πτωματοφάγα είδη ορνιθοπανίδας Γυπαετό (Gypaetus barbatus), Όρνιο (Gyps fulvus) και Μαυρόγυπα (Aegypius monachus) στην Ελλάδα.

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΔΩ